Mortaza Shoae Bargh

Lector Privacy & Cybersecurity

Mortaza S. Bargh is lector bij het Kenniscentrum Creating010. Mortaza is actief binnen het project Data Driven Society. Daarbinnen voert Mortaza onderzoek uit naar privacy en security engineering. Hij zoekt vanuit een technologische oriëntatie naar de samenhang tussen privacy en cybersecurity. Daarnaast wordt de verbinding gezocht tussen de benadering van privacy en cybersecurity vanuit zowel het design- als het engineeringsperspectief bij de realisatie van informatiesystemen. Shoae Bargh hanteert hiervoor een aanpak om de technologische en niet-technologische aspecten (zoals juridische, ethische en sociale aspecten) te verbinden.

Mortaza is sinds 1 december 2017 actief binnen het Kenniscentrum Creating010.

Mortaza is afgestudeerd in telecommunicatie- en informatietheorie (1995) en gepromoveerd in informatietheorie (1999), beide aan de TU Eindhoven. Na zijn promotie heeft hij gewerkt bij Novay – voorheen het Telematica Instituut – in Enschede (van 1999 – 2011). Hij deed hier toegepast onderzoek op het gebied van ICT- en internettoepassingen. Tussen 2012 en 2015 was hij reeds gastlector Cybersecurity en Privacy bij Kenniscentrum Creating 010 van Hogeschool Rotterdam. Sinds 2013 is Mortaza als wetenschappelijke onderzoeker verbonden aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Publicatie(s)

Van Mortaza Shoae Bargh

Wat pel je allemaal af? Op zoek naar goede privacy tools

Influence of mental models on the design of cyber security dashboards

On statistical disclosure control technologies

for enabling personal data protection in open data settings

Verkeerd verbonden in een slimme samenleving

het Internet of Things: kansen, bedreigingen en maatregelen

Privacy and security in smart data collections by citizens

On using obligations for usage control in joining of datasets

A framework for dynamic data quality management

Privacy and information sharing in judicial setting: a wicked problem

Dynamic data quality management framework using issue tracking systems

Fraud indicators applied to legal entities: an empirical ranking-approach

A study of preventing email (spear) phishing by enabling human intelligence

Privacy protection in data sharing: towards feedback solutions

Integrating Semi-Open Data in a criminal judicial setting

Compressing large amounts of netflow data using a pattern classification scheme

Management of data quality related problems: exploiting operational knowledge

On addressing privacy in disseminating judicial data: towards a methodology

Meeting open data halfway: on semi-open data paradigm

On design and deployment of two privacy-preserving procedures for judicial-data dissemination

On usage control in relational database management systems: obligations and their enforcement in joining datasets

Maturing pay-as-you-go data quality management: towards decision support for paying the larger bills

Big data: technologie verkenning voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie

On enabling Smart Government: a legal logistics framework for future criminal justice systems

Research skills for computer engineering undergraduates in Dutch Universities of Applied Sciences

Exploring a warrior paradigm to design out cybercrime

Legal logistics: a framework to unify data centric services for a smart and open justice

Exploiting big data for evaluation studies

Exploiting data analytics for social services: on searching for profiles of unlawful use of social benefits

Big data: hype of toekomst?

A conceptual framework for addressing IoT threats: challenges in meeting challenges

Onderzoeksvaardigheden voor informaticastudenten (Bachelor)

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.