Menu Zoeken English

Dr. Arie de Wild

Lector Gedragseconomie

De besluitvorming binnen organisaties rondom innovatie. Het lectoraat gebruikt inzichten vanuit de psychologie en de sociologie om het economisch gedrag van mensen binnen organisaties te verklaren en adviezen te formuleren om de besluitvorming binnen organisaties te verbeteren.

Vanuit deze optiek worden onderzoek, training en adviesopdrachten uitgevoerd die betrekking hebben op het managen van risico's (enterprise risk management) en het nemen van risico's (entrepreneurship).

Interview

Lector Arie de Wild over zijn onderzoek en verwachtingen in het beroepenveld.

Controller moet barrières wegnemen
De verwachting van Arie de Wild over de financiële professional van de toekomst is dat hij minder data genereert en deze meer interpreteert. De financiële professional moet zich een ondernemende houding aanmeten. Hij moet barrières wegnemen en aangever zijn voor oplossingen voor het algemeen management. Controllers worden nauwer betrokken bij het dagelijks en strategisch management van organisaties.”

Financial helpt bij risicomanagement
De rol van de financial zal in het kader van het managen en het nemen van risico’s ook groter worden. “Omdat mensen niet goed in staat zijn met risico's om te gaan, zal de financial meer moeten weten van menselijk succes en falen bij beslissen onder onzekerheid. Kennis van vuistregels en afwijkingen uit de psychologie en sociologie zijn nodig om hieraan een bijdrage te kunnen leveren.” 

Aandacht voor scale-ups
Verder moet er meer aandacht komen voor zogenaamde ‘scale-ups’, bedrijven die starten met tien medewerkers en die drie jaar achter elkaar een omzetgroei realiseren van meer dan 20% jaarlijks. “De praktijk vraagt straks om financials die kennis hebben van wat er tussen klein en groot zit en dan met name hoe je daar komt. Bestudeer eens de casus van Coolblue, een modelvoorbeeld van een scale-up (113% omzetgroei in de periode 2012-2014). Richt je als student dus niet alleen op de uitersten van starter en multinational. Oriënteer je breed.”

 

Vernieuwde onderzoeksfocus op risicomanagement en gedrag

In het Hoogtepuntenmagazine 2017 gaf Arie een interview over zijn vernieuwde onderzoeksfocus.

 

Lees het interview >

Minors

Betrokken bij de volgende minors

Publicatie(s)

Van Dr. Arie de Wild

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.