Menu
  English

  Risk appetite: reaching for the frontier

  Publicatie van Kenniscentrum Business Innovation

  A.F. Wild,de | Andersoortig materiaal | Publicatiedatum: 21 juli 2015
  Deze poster vat de resultaten samen van een onderzoek in spelvorm gehouden onder 56 Nederlandse risicomanagement professionals. Onderzocht werd of zij in staat waren risico’s optimaal te managen. In het spel konden 10 optimale spelstrategieën gespeeld worden die samen een efficient frontier vormden. Deze optima zijn met Monte Carlo simulatie bepaald. De mediaan en modus strategie die de risicomanagement professionals hanteerden komt overeen met de verwachte waarde theorie (VWT). Slechts 11% van de professionals was in staat met deze VWT-strategie een optimum te vinden door alleen de gevolgen en niet de kansen van risico’s te reduceren. De meerderheid van de overige professionals kwam wel in de buurt van de efficient frontier maar bereikte die niet.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie