Menu
  English

  Risicoreductie: het venijn zit in de staart

  Publicatie van Kenniscentrum Business Innovation

  A.F. Wild,de, V. Versluis | Artikel | Publicatiedatum: 01 mei 2015
  In het kader van risicoacceptatie betekent risicomijden dat we de aandacht bij de ‘zwarte zwanen’ houden door prioriteit te geven aan risico’s met een kleine kans van optreden en een groot gevolg. Maar een risicomijdende houding levert ook voordelen op bij risicoreductie. Door bij het reduceren van risico de voorkeur te geven aan het reduceren van het gevolg van een risico boven het reduceren van de kans van optreden voorkomen we ‘dikke staarten’.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie