Menu
  English

  Red Flags voor criminele ondermijning

  Onderzoek naar criminele inmenging in bedrijven

  In 2019 is het nieuwe SIA RAAK mkb project 'Red Flags voor criminele ondermijning in het mkb' gestart. Een onderzoek naar criminele inmenging in bedrijven en mogelijkheden voor bedrijven om zich hiertegen te wapenen.

  Over het project

  Projectbeschrijving

  Criminele inmenging staat voor de handelingswijzen die criminelen gebruiken om een bedrijf binnen te dringen en blijvend invloed uit te oefenen. Het speelt zich af op hetzelfde raakvlak als het begrip ondermijning: verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. Over beveiliging tegen veelvoorkomende criminaliteit als diefstal en inbraak bestaat reeds veel kennis. Naar de invloed van georganiseerde criminaliteit op bonafide ondernemingen is echter nog weinig onderzoek gedaan.  

  Vanwege het gevaar voor de eigen onderneming willen mkb-ondernemers inmengingsignalen tijdig herkennen. Daarnaast zijn ondernemers op zoek naar een gericht handelingsrepertoire, zowel op het niveau van de individuele onderneming als in collectief verband. Een collectieve aanpak vraagt om samenwerking tussen ondernemers onderling (bijvoorbeeld binnen een vereniging van bedrijven) en tussen het collectief van ondernemers en gemeentelijke overheden, politie en Openbaar Ministerie (OM). Omdat de uitwisseling tussen kennis uit betrokken lectoraten en de praktijk te waarborgen, wordt samengewerkt in de vorm van een consortium.

  Resultaten

  Het onderzoek beoogt voor ondernemers praktische producten te realiseren (onder andere factsheets betreffende externe criminele dreigingen, signaallijsten, interventietoolkit en een informatieuitwisselingsprotocol) die ook waarde hebben voor ondernemers die in hetzelfde gebied werkzaam zijn en voor branchegenoten verder in het land.

  Op branche- en gebiedsniveau zijn casussen verzameld waarmee inmenging wordt gedefinieerd en externe criminele bedreigingen per branche kunnen worden onderscheiden. 

  De publicaties van dit project zijn hieronder in te zien en te downloaden. 

  Samenwerkingen

  Red Flags voor criminele ondermijning is een SIA RAAK mkb gesubsidieerd project waarin samengewerkt wordt met: 

  Verbinding met het onderwijs

  Inzichten die worden opgedaan over criminele inmenging als bedrijfsrisico, vinden hun weg naar het onderwijs via de minor Risicomanagement & Gedrag. Ook waren Honours Programme studenten van o.a. de opleidingen Accountancy, Bedrijfskunde en International Business betrokken bij de verzameling van data.

  Naast studenten van Hogeschool Rotterdam waren ook studenten van de opleiding Integrale Veiligheid van InHolland betrokken bij het onderzoek.

   

  Actueel

  Onderzoek updates & highlights