Menu Zoeken English

Smart and Inclusive Society

Onderzoekslijn van Kenniscentrum Creating 010

In de onderzoekslijn Smart and inclusive City komt het technologisch ingestoken ICT onderzoek samen met het onderzoek naar ontwikkeling en ontwerp van diensten en toepassingen.

Het dagelijks leven en werk van de mens is steeds meer verbonden met technologie. Na de internet revolutie, de ontwikkeling van social media en een wereldwijde toepassing van de mobiele telefoon zijn wij nu als mens altijd en overal verbonden en worden ook traditionele objecten in netwerken verbonden en delen zij in deze netwerken steeds meer data en informatie met elkaar en met de mens. De toenemende onderlinge verbondenheid van mens, object, organisatie, informatie en technologie roept nieuwe vragen op over het mens-zijn in een onderling verbonden en op technologie, netwerken en informatie gebaseerde wereld. Zoals Heidegger (1954) stelt zorgt technologie vanuit zijn natuur voor een vorm van ‘enframing’ van de mens en zijn alledaagse beleving van werkelijkheid. Onderlinge verbondenheid van mensen en technologische toepassingen maakt onderlinge communicatie en interactie mogelijk op basis van algoritmes en software die daarmee steeds meer het menselijk handelen beïnvloeden (transhumanisme). Het complexe geheel wat hieruit ontstaat vertoont steeds meer overeenkomsten met een genetwerkte ecologie.

Projecten

Binnen deze onderzoekslijn
Privacy Lab 010

Privacy Lab 010

Vanuit het multidisciplinaire project PrivacyLab 010 is het idee ontstaan om voor het fenomeen privacy een meer permanente plek te creëren binnen Hogeschool Rotterdam.

Rotterdam GovJam 2016

Rotterdam GovJam 2016

Stedelijke, maatschappelijke vraagstukken waarop publieke dienstverlening zich richt, zijn vaak ingewikkeld en hardnekkig. Het is daarom goed ze, zo nu en dan, op een minder gebruikelijke manier te bekijken en te benaderen.

Hogeschooldocenten Ontwikkel Team

Hogeschooldocenten Ontwikkel Team

Hogeschool docent Ontwikkel Team (HOT) is een groeiend lerend gezelschap van docent-onderzoekers van Instituut Communicatie, Media en Informatietechnologie, Willem de Kooning Academie, Pabo en Docentenopleidingen, Kenniscentrum Zorginnovatie en Kenniscentrum Creating 010.

Participatory City Making

Participatory City Making

The increasing complexity today’s cities face, ask for a different way of City Making.

The Network is the Message

The Network is the Message

Steeds meer organisaties gebruiken sociale media bij het contact met de klant. Voor een deel al geïntegreerd in marketing, maar voor een ander deel ook vanwege de angst ‘de boot te missen’.

Claim your smart citizenship

Claim your smart citizenship

The Design & The City conference in April 2016 explores citizen-centered design approaches for the smart city.

Dashboard for Cyberattacks

Dashboard for Cyberattacks

Monitoring and evaluating security relevant data in a connected world is an important factor to mitigate and prevent security breaches.

Kenniswerkplaats Urban Big Data

Kenniswerkplaats Urban Big Data

De verwachtingen rondom de toepassingsmogelijkheden van big data zijn hoog gespannen. Van koelkasten die aangesloten zijn op winkelketens en die zich automatisch aanvullen als ze leeg raken tot zelfrijdende auto’s.

Modules Privacy voor Data Science and Usable Security

Modules Privacy voor Data Science and Usable Security

Een belangrijk en actueel onderwerp in de context van Big Data is privacy, mede gezien de nieuwe “EU’s General Data Protection Regulation (GDPR)” die vanaf 2017 van kracht wordt [1].

Blockchain’s Impact on Society and the Curriculum

Blockchain’s Impact on Society and the Curriculum

Binnen de digitale revolutie ontwikkelt zich een nieuw fenomeen in de vorm van de blockchain. De blockchain is voornamelijk bekend in zijn huidige uitingsvorm namelijk die van de bitcoin.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.