Menu
  English

  Hogeschooldocenten Ontwikkel Team

  (HOT)

  Publicatiedatum: 01 januari 2016

  Hogeschool docent Ontwikkel Team (HOT) is een groeiend lerend gezelschap van docent-onderzoekers van Instituut Communicatie, Media en Informatietechnologie, Willem de Kooning Academie, Pabo en Docentenopleidingen, Kenniscentrum Zorginnovatie en Kenniscentrum Creating 010.

  De HOT deelnemers onderzoeken en realiseren onderwijsvernieuwing vanuit design research en leren-door-maken en delen hun ervaringen. Welke onderwijspraktijken worden momenteel in labs, communities of practice en stations ontwikkeld? Welke lessen kunnen we van elkaar leren, met het oog ook op vernieuwing en verankering van ‘maken’ in de curricula van het hoger onderwijs? 

  Hogeschool docent Ontwikkel Team is een AppLab010 project. Hierin doen kenniscentra en opleidingen van Hogeschool Rotterdam onderzoek naar de rol en betekenis van ontwerp binnen onderwijs en sociale innovatie. AppLab010 vind je in heel Rotterdam. 

  Betrokken medewerkers

  Kim de Groot (Willem de Kooning Academie), Jeannette Nijkamp (Kenniscentrum Zorginnovatie), Inge Ploum, René Slootweg, Marije Smits, Rob van der Willigen (Communicatie, Media- en Informatietechyologie)

  Betrokken instituten

  Willem de Kooning Academie, Instituut voor Communicatie Media- en Informatietechnologie, Kenniscentrum Zorginnovatie, Centre of Expertise RDM en Expertisecentrum Maatschappelijke Ontwikkeling.