Menu English

Regelingen voor studievertraging

Studenten van Hogeschool Rotterdam kunnen om uiteenlopende redenen vertraging oplopen tijdens hun studie. Het kan bijvoorbeeld gaan om psychische of fysieke klachten, mantelzorgtaken of financiële zorgen. Wanneer er sprake is van dergelijke bijzondere omstandigheden, kan de student dit aangeven bij de studieloopbaancoach. Vaak vindt er dan een verwijzing plaats naar de studentendecaan.

Samen met de decaan kijkt de student op welke wijze met de geconstateerde problemen omgegaan kan worden. Daarbij kan het gaan om nadere afspraken met de opleiding, zoals een aangepast rooster of meer tijd om opdrachten in te kunnen leveren. Ook verwijzen decanen vaak door naar specialistische medische zorg, met name als het gaat om psychische klachten.

In toenemende mate krijgen de decanen te maken met studenten die financiële problemen krijgen door vertraging in hun studie. De decanen stellen dan samen met de student vast of er een beroep kan worden gedaan op verlenging van de periode van studiefinanciering, een bijdrage uit het profileringsfonds van de hogeschool of een particulier fonds.

Uit het jaarlijks gepubliceerde onderzoek van Handicap + Studie naar aanleiding van de Nationale Studentenquête blijkt dat studenten met een beperking positief zijn over de ondersteuning die onze hogeschool hen levert (zie pagina 12 van het rapport).