Menu English

Huisvesting

Het huisvestingsbeleid van de afgelopen jaren heeft in het teken gestaan van de sterke groei van de hogeschool (conform ‘Huisvestingsplan 2014–2017’). Met de oplevering van de nieuwbouw Kralingse Zoom in 2017 is de omvang van de vastgoedportefeuille in lijn gebracht met de behoefte.

In 2018 is de ‘Strategische Vastgoedvisie 2017–2025’ verder uitgewerkt. Intensief overleg tussen het onderwijs, het bestuur en strategische partners in de stad heeft geleid tot een herziening van het portefeuilleconcept en uitgangspunten voor een uitvoeringsagenda die passen bij de visie van Hogeschool Rotterdam op onderwijs en haar positie in de stad Rotterdam. In 2019 volgt een nadere uitwerking van specifieke onderdelen van de uitvoeringsagenda en zal het formele besluitvor­mingsproces worden ingezet. 

Projecten in 2018

Begin januari 2018 is na onderzoek gebleken dat de gevelbekleding van bouwdeel C van de locatie Kralingse Zoom niet voldoet aan wet- en regelgeving voor de benodigde Brandclassificering. Direct na het bekend worden van dit onderzoeksresultaat is besloten het bouwdeel buiten bedrijf te stellen en het onderwijs te verplaatsen naar de huurlocatie WTC Beurs. Omdat deze locatie slechts tot medio zomer 2018 beschikbaar was is, na afweging van verschillende flexibele scenario’s, direct gestart met het zoeken naar een tijdelijke huurlocatie voor vijf tot zeven jaar. Deze is gevonden in de locatie Posthumalaan (100-120) die na een ingrijpende verbouwing met ingang van het nieuwe studiejaar in gebruik is genomen.  

In overeenstemming met het Huisvestingsplan 2014-2017 is in 2018 gestart met de eerste realisa­tiefase (bouwdeel A) van het renovatieproject op het Academieplein. In lijn met de Techniekvisie is het van oorsprong grootonderhoudproject uitgegroeid tot een omvangrijk renovatieprogramma dat resulteert in een toekomstbestendige locatie voor techniekonderwijs. 

Omvang vastgoedportefeuille

De vastgoedportefeuille bestond in 2018 uit achttien locaties en had een totale omvang van circa 200.000 vierkante meter bruto-vloeroppervlakte (bvo). Dit is inclusief het volume van KZ bouwdeel C - dat gesloten is - en het volume van de tijdelijk gehuurde locatie aan de Posthumalaan. 34% van de oppervlakte van de portefeuille betreft huur. Circa 9.700 vierkante meter wordt verhuurd aan het Albeda College op de locatie RDM. 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen