Menu English

Vooruitblik

Professionalisering, duurzame inzetbaarheid (waaronder werkdruk en gezondheid), strategische personeelsplanning en het voeren van het goede gesprek, blijven ook voor het komende jaar belangrijke thema’s.

Professionalisering zal zich net als voorgaande jaren met name richten op de vakkundigheid van docenten: het pedagogisch en didactisch handelen waarbij er nog steeds onverdeeld aandacht is voor binding met de student en voor diversiteit en inclusiviteit. Binnen de werkplaatsen waarin uitvoering gegeven gaat worden aan de visie van de Strategische Agenda zal het thema professionalisering nadrukkelijk aan bod komen. Er zal gekeken worden naar de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn in het aanbod van de HR Academie gericht op lesgeven, begeleiden en toetsen. Docenten kunnen dan als beginnend docent starten met hun inwerktraject, met onder andere de quickstart, en kunnen met de BDB-opleiding een vervolg geven aan hun ontwikkeling. Vanuit de BDB kunnen docenten dan weer verdiepende trainingen starten. Op die manier ontstaat een duidelijk ontwikkelpad waarover leidinggevende en medewerker afspraken kunnen maken in de gesprekscyclus (goede gesprek).

Daarnaast zal binnen deze werkplaats tevens aandacht worden besteed aan de visie op leiderschap, passend bij de huidige ontwikkelingen (verantwoordelijkheid laag, inclusiviteit, diversiteit, duurzame inzetbaarheid)

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers benaderen we net als voorgaande jaren vanuit het perspectief van aantrekkelijk werkgeverschap. Wanneer we spreken over aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor studenten, is empathie voor de student een belangrijk element. Datzelfde geldt voor duurzame inzetbaarheid en goed werkgeverschap, zowel vanuit goede zorg als vanuit duidelijke afspraken waarbij leidinggevende en medewerker hun eigen verantwoordelijkheid mogen, kunnen en moeten nemen.

Het komende jaar zullen we als hogeschool nog verder inzetten op kennis bij leidinggevenden en medewerkers aangaande de verschillende hrm-onderwerpen en zal het e-hrm-system verder vorm krijgen waarbij wordt ingezet op user experience en efficiëntie. Daarnaast investeren we ook het komende jaar in pilots aangaande werkdruk waarbij we aandacht hebben voor het thema veerkracht. Ten slotte zal de aanbestedingsprocedure van de arbodienst die gestart is in 2017 afgerond worden in 2018. Door weer kritisch naar de dienstverlening te kijken, tevens in het licht van samenhang met andere thema’s, kunnen we ook deze ondersteuning van een kwaliteitsimpuls voorzien.

Eenzelfde doorvertaling van onze ambities vanuit het onderwijs zien we terug wanneer we kijken naar de thema’s diversiteit en inclusiviteit. In 2017 is hier een start mee gemaakt en het komende jaar zullen onze hrm-processen verder worden aangepast zodat we meer ruimte geven aan diversiteit en inclusiviteit binnen onze teams.

Voor het behalen van onze doelstelling is het uiteraard van belang dat we met elkaar het goede (empathische) gesprek kunnen voeren maar ook blijvend normatief durven zijn. Daarom zal net als voorgaande jaren ondersteuning worden geboden aan leidinggevenden en medewerkers, zowel door middel van tools/instrumenten als professionalisering.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen