Menu English

HR Academie

Onder het motto "Waar professionaliseren een vanzelfsprekendheid is..." biedt de HR Academie docenten, (opleidings-)teams, leidinggevenden en ondersteunende medewerkers mogelijkheden om hun professionalisering in eigen hand te nemen.

De HR Academie is een netwerk binnen de hogeschool dat inspireert tot leren, innoveren en het leggen van verbindingen. De HR Academie heeft verstand van professionaliseren, kwaliteit van trainers (en bureaus) en het organiseren van leren.

De HR Academie heeft zich inmiddels doorontwikkeld van een aanbieder van open aanbod tot een partner voor professionalisering die door middel van co-creatie een mooie positie binnen de hogeschool heeft weten te verwerven. Op basis van Onze Agenda en de nieuwe onderwijsvisie van de hogeschool heeft de HR Academie in 2017 een aantal onderdelen gewijzigd om beter aan te sluiten bij de huidige ontwikkelingen en de wensen van instituten. Pedagogiek en didactiek staan centraal; hierbinnen spelen vervolgens de thema’s inclusiviteit en digitale didactiek een belangrijke rol. Inhoudelijk is met name ingezet op wijzigingen binnen de Basisopleiding didactiek.

Daarnaast is er gekozen voor een nieuwe opzet die beter past bij de gesprekscyclus en de docentprofielen in het functiehuis. Hiermee wordt het gemakkelijker voor medewerker en leidinggevende om keuzes te maken voor professionalisering passend bij de ontwikkeling van docenten en docententeams. Deze wijzigingen hebben verder geleid tot meer verbinding binnen de verschillende thema’s. Activiteiten met betrekking tot fysieke en mentale fitheid zijn in 2017 onderdeel geworden van de HR Academie en ondergebracht onder het nieuwe thema Gezond en vitaal.

Programma

Het grote aanbod aan activiteiten, de variatie aan leervormen en de passie van de trainers/begeleiders hebben geleid tot een programma voor individuele professionalisering, en in company-activiteiten voor collectieve professionalisering. Passend bij de eigen professionaliseringsvraag kon iedere docent, leidinggevende en ondersteunend medewerker deelnemen aan activiteiten met open inschrijving. Voor teams heeft de HR Academie in haar programma volop ruimte geboden voor het vormgeven en uitvoeren van teamactiviteiten op maat.

Uitvoering

Het grootste deel van de activiteiten is uitgevoerd door trainers/begeleiders uit de eigen organisatie. Zij zijn expert op het onderwerp, kennen de onderwijspraktijk en de beleving van medewerkers. Met deze kennis en ervaring hebben zij de activiteiten professioneel inhoud en vorm gegeven.

Deelname

In het studiejaar 2016-2017 namen 1515 deelnemers deel aan activiteiten met open inschrijving. Van dit aantal medewerkers was 52% docent. Het no show-percentage was 5%. Daarnaast ondersteunde de HR Academie 77 incompany activiteiten: 68 binnen de instituten en 9 binnen de diensten. Onderstaand diagram schetst de verdeling open inschrijving en incompany over de verschillende thema’s binnen de HR Academie.

Aantal open inschrijvingen HR Academie per thema

Aantal incompany trajecten HR Academie per thema

Waardering

De gemiddelde waardering voor de activiteiten met open inschrijving en de incompany-actviteiten van de HR Academie is hoog. Het gemiddeld waarderingscijfer is 7,8 en verschilt minimaal van het voorgaande studiejaar.

Specifieke opleidingstrajecten

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen