Menu English

Interne beheersing en toezicht

Voor het interne beheer heeft de hogeschool haar bestuurs- en beheersreglement dat bestaat uit de volgende reglementen:

  • Reglement directies
  • Reglement opleidingscommissies
  • Reglement klachten studenten en
  • Reglement klachten personeel

Hiermee zijn de belangrijkste taken en bevoegdheden binnen de hogeschool vastgelegd.

Protocol Raad van Toezicht

In het Protocol Raad van Toezicht is vastgelegd hoe en waarop de Raad toezicht houdt. Dit toezicht wordt deels voorbereid in de drie commissies van de Raad:

  • Auditcommissie; deze commissie adviseert de voltallige Raad van Toezicht over
    financieel management, het functioneren van de auditfunctie, en het voldoen aan wet- en regelgeving;
  • Onderwijs en kwaliteitscommissie; deze commissie adviseert de voltallige Raad van Toezicht over kwaliteit, onderwijs en onderzoek;
  • Remuneratiecommissie; deze commissie adviseert de Raad van Toezicht over werving en selectie van leden van het College van Bestuur en de bezoldiging van de leden van het College van Bestuur.

De hogeschool volgt de Branchecode goed bestuur hogescholen (oktober 2013) en doet daarover verslag in de bijlage.

Het beheer van de hogeschool krijgt vorm in de planning- en controlcyclus. Deze cyclus borgt dat de Raad van Toezicht periodiek wordt geïnformeerd. Dit gebeurt in ieder geval tijdens de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht doet verslag van haar activiteiten in het Verslag Raad van Toezicht (RvT).

De Compliance Officer en de Risk Manager houden intern toezicht. Zij doen daartoe diverse onderzoeken waarvan de resultaten worden besproken met het College van Bestuur. De resultaten worden ook met de Raad van Toezicht gedeeld.

­čŹ¬

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen