Menu
  English

  Huisvesting

  Het huisvestingsbeleid van de afgelopen jaren heeft in het teken gestaan van het aanpassen van de huisvesting vanwege de sterke groei van de hogeschool (conform huisvestingsplan 2014–2017).

  Met de oplevering van de nieuwbouw Kralingse Zoom is invulling gegeven aan de doelstelling uit het huisvestingsplan. Het is de bedoeling dat de Strategische Vastgoedvisie 2017–2025 vanaf 2018 het nieuwe kader vormt. Dit beleidsstuk geeft handvatten om toekomstige overwegingen in het kader van vastgoed richting te geven en te beoordelen. De Strategische Vastgoedvisie wordt nader uitgewerkt in huisvestingsplannen, die een kortere planningshorizon kennen. Deze huisvestingsplannen beschrijven de voorziene vastgoedopgaven voor Hogeschool Rotterdam.

  Projecten in 2017

  In 2017 heeft de oplevering en ingebruikname van de nieuwbouw Kralingse Zoom plaatsgevonden; deze vestiging bestond daardoor uit een deel oudbouw (locatie C) en een deel nieuwbouw. Als gevolg hiervan heeft een aantal verhuisbewegingen plaatsgevonden van instituten en opleidingen, onder de noemer Schuif 2017. CoM heeft het WTC Rotterdam en Vasteland verruild voor een plek in de nieuwbouw Kralingse Zoom; RAc heeft Oceaanhuis en Pieter de Hoochweg ingeruild voor een plek in Museumpark. IBk heeft plaatsgemaakt voor RAc en is in de zomer ook verhuisd naar de Kralingse Zoom.

  Naast het bouwen, inrichten en inhuizen van de nieuwbouw op de Kralingse Zoom, heeft er op de locatie Museumpark (in het Paviljoen en de Hoogbouw) een verbouwing plaatsgevonden om de ruimte geschikt te maken voor de inhuizing van RAc.

  Daarnaast zijn in voorbereiding op de klimaatrenovatie op de locatie Academieplein enkele opleidingen verhuisd naar Pieter de Hoochweg. Deze locatie zal tijdens de renovatie de functie van schuiflocatie vervullen.

  Naar aanleiding van de sluiting van locatie C van de Kralingse Zoom (zie hieronder), heeft het College van Bestuur in 2018 besloten opnieuw ruimte te huren in het WTC Rotterdam.

  Omvang portefeuille: bruto-vloeroppervlakte

  De vastgoedportefeuille bestond in 2017 tot juli uit zeventien locaties en had een totale omvang van circa 183.000 vierkante meter bruto-vloeroppervlakte (BVO). Van deze beschikbare ruimte werd voor 33 procent gehuurd. Circa 9.700 vierkante meter wordt verhuurd aan het Albeda College op de locatie RDM. Bij aanvang van het studiejaar 2017–2018 is de nieuwbouw op de locatie Kralingse Zoom in gebruik genomen. Het gevolg is dat de huurlocaties WTC Rotterdam, Vasteland en Oceaanhuis medio augustus 2017 zijn verlaten en de omvang van de huurcomponent van de vastgoedportefeuille is gedaald van circa 33 procent naar circa 28 procent. De omvang van de vastgoedportefeuille is gestegen naar circa 189.000 m² BVO.

  Opbouw portefeuille: verdeling ruimtesoorten

  Op hoofdlijnen zijn de functionele ruimten binnen de hogeschool verdeeld in onderwijsruimten, kantoorruimten en overige ruimten (bijvoorbeeld restaurant, mediatheek). Verkeerszones en technische ruimten behoren niet tot de functionele ruimten. Onderwijsruimten bestaan onder andere uit theorie- en projectlokalen; lokalen met een specifieke functie (vaklokalen) zoals een laboratorium, behoren ook hiertoe. De totale omvang van de onderwijsruimten was in 2017 circa 52.000 functionele netto vierkante meters (fnm²) en bestond uit bijna 900 ruimten. De kantoren en spreekkamers hadden een gezamenlijke omvang van circa 24.000 fnm², waarvan de instituten circa 17.500 fnm² gebruikten en de diensten circa 4.500 fnm². De overige ruimten besloegen circa 51.500 fnm².