Menu Zoeken English

Overige overheidsbijdragen en –subsidies (9)

 Realisatie 2017Begroot 2017Realisatie 2016
Overige overheidsbijdragen

3.667

3.553

2.777

Totaal

3.667

3.553

2.777

Onder de overige overheidsbijdragen zijn de gelden opgenomen die zijn verkregen van het ministerie van VWS voor werkgevers van de studenten van de masteropleidingen van het Instituut voor Gezondheidszorg. Ten opzichte van 2016 is het aantal studenten dat hiervan gebruik maakt gestegen. Hierdoor zijn de overige overheidsbijdragen in 2017 fors toegenomen. De lasten behorende bij deze baat, opgenomen onder de overige lasten, zijn hierdoor ook hoger.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen