Menu English

Overige lasten (16)

 Realisatie 2017Begroot 2017Realisatie 2016
Administratie- en beheerslasten

19.228

18.201

20.404

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

11.544

10.681

10.821

Dotatie overige voorzieningen

261

250

358

Overige

5.452

6.806

5.269

Totaal

36.485

35.938

36.852

Uitwerking per post

Administratie- en beheerslasten

 Realisatie 2017Begroot 2017Realisatie 2016
Advertentie en werving studenten

1.267

1.495

1.540

Telefoon

1.089

899

1.248

Porti

339

392

425

Drukwerk en kopieer

1.671

1.774

1.720

Kantoorbehoeften

358

449

515

Automatisering

353

115

314

Advies

4.429

4.072

4.900

Representatie

486

1.245

747

Kantine

2.320

1.489

2.393

Bank- en incassokosten

142

131

119

Reis en verblijf

2.124

2.190

1.966

Studentenvoorzieningen

1.955

1.641

2.209

Overige beheerslasten

2.695

2.309

2.308

Totaal

19.228

18.201

20.404

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

 Realisatie 2017Begroot 2017Realisatie 2016
Leermiddelen

3.726

2.946

3.829

Aanschaf apparatuur en inventarissen

263

521

292

Reparatie en onderhoud inventarissen en licenties

7.521

7.125

6.666

Verzekering inventarissen

34

89

34

Totaal

11.544

10.681

10.821

Overige overige lasten

 Realisatie 2017Begroot 2017Realisatie 2016
Uitbesteed onderwijs

930

825

811

Stagelasten

898

851

681

Overige

3.624

5.130

3.777

Totaal

5.452

6.806

5.269

De overige lasten zijn stabiel ten opzichte van 2016.

Toelichting accountantskosten

In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat gebracht:

 Realisatie 2017Realisatie 2016
Controle van de jaarrekening door PwC* Accountants

138

139

Andere controlewerkzaamheden door PwC* Accountants

85

87

Fiscale advisering door PwC* Netwerk

9

6

Andere niet controlediensten door PwC* Netwerk

-

-

Totaal

232

232

Bij de bepaling van de accountantskosten is de methode gehanteerd waarbij de kosten worden toegerekend aan het boekjaar: door middel van het boeken van reserveringen is periodematching toegepast.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen