Menu Zoeken English

Financiële baten en lasten (17)

 Realisatie 2017Begroot 2017Realisatie 2016
Rentebaten

-

-

2

Rentelasten (-/-)

-340

-340

-157

Totaal

-340

-340

-155

De toename in de rentelasten wordt veroorzaakt door de toename in het saldo opgenomen leningen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Na balansdatum is locatie C van de Kralingse Zoom om redenen van brandveiligheid buiten gebruik gesteld.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen