Menu English

Mijn studievertraging

Voor sommige studenten is binnen vier jaar afstuderen niet haalbaar. Misschien is er iets gebeurd tijdens je studie waardoor je er even tussenuit bent geweest of lukte het studeren gewoon niet zo goed. Kijk hier wat je kunt doen om toch die eindstreep te halen!

Bijzondere omstandigheden?

In de wet en in onze Hogeschoolgids zijn een aantal omstandigheden genoemd waarbij het aannemelijk is dat ze voor studievertraging kunnen zorgen. De meest voorkomende zijn studeren met een functiebeperking, ziekte, familieomstandigheden of zwangerschap. Als jouw situatie hieronder valt kun je met een decaan kijken of er ondersteuning mogelijk is. Mogelijk kom je in aanmerking voor voorzieningen, een verlenging van je studiefinanciering of diplomatermijn, of andere hulp.

Geen bijzondere omstandigheden?

Ben je vertraagd en komt dit niet door bijzondere omstandigheden die genoemd zijn in de Hogeschoolgids en zijn er geen mogelijkheden tot uitzonderingen, regelingen of voorzieningen? Toch kan het handig zijn langs een decaan te gaan. De decaan kan met je meedenken over een goede aanpak, je studievaardigheden in kaart brengen en je verder informeren en adviseren.

Maak afspraken met je opleiding

Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken met je opleiding. Kijk of je een aangepast programma kunt volgen waarin je zo veel mogelijk (andere) studiepunten haalt en de vertraging zo veel mogelijk beperkt. Maak ook duidelijke afspraken over openstaande vakken/vervangende opdrachten/wie je begeleid hierin.

Studiefinanciering

Kijk in MijnDUO hoeveel maanden studiefinanciering je al hebt gebruikt en tot wanneer je gebruik kunt maken van de aanvullende beurs, de lening en het studentenreisproduct. Kijk ook of je diplomatermijn van 10 jaar nog realistisch is.

Algemene tips

Heb vertrouwen

Heb vertrouwen en twijfel niet aan jezelf. Misschien ben je er nog niet, maar dit betekent alleen dat je je nog in het proces bevindt. Kijk deze TED TALK over de kracht van NOT YET.  

Wacht niet op motivatie

Want die komt niet vanzelf. Je moet ervoor werken.

Natuurlijk kun je wel hulpmiddelen inzetten om je studiemotivatie te vergroten:

  • Stel realistische doelen
  • Deel je hoofdtaak op in deeltaken en focus je alleen op die kleine stukjes
  • Beloon jezelf met bijvoorbeeld een aflevering Netflix of een kopje koffie met een vriend.
  • Studeer samen! Als je andere mensen hard ziet werken kan dat aanstekelijk werken. Ga op school studeren of zet een live stream aan, zoals Study Vibes.

Zoek hulp

Hogeschool Rotterdam biedt op allerlei vlakken extra hulp. Je kunt bijvoorbeeld een peercoach inschakelen om je te helpen bij plannen of contact opnemen met het taalcentrum als je moeite hebt met schrijven. Benader een docent die je vertrouwt voor één-op-één begeleiding.

Heb je vragen? Neem contact op met je studentendecaan of plan een afspraak in.