Menu
  English

  Racisme en Discriminatie

  Binnen de Hogeschool Rotterdam is het belangrijk dat elke student zich veilig voelt en gelijkwaardig wordt behandeld, ongeacht achtergrond, huidskleur, religie of geaardheid. Toch kan het zijn dat je iets hoort of ziet dat voor jouzelf of andere studenten zorgt voor onveiligheid of ongelijkheid. Wat kun je dan doen? Lees er hier meer over.

  Wat is het?

  Racisme heeft te maken met (systematische) verhoudingen tussen mensen op basis van hun achtergrond én machtsposities. Een groep mensen heeft te maken met een vorm van onderdrukking, vijandigheid of stereotypering die hen benadeelt. Op individueel niveau kan het zijn dat je bijvoorbeeld stereotyperende opmerkingen of grappen te verduren krijgt op basis van je huidskleur of nationaliteit. Dit kan voor jou of je medestudenten tot onveiligheid en/of stress leiden.

  Discriminatie is het (systematisch) uitsluiten van groepen mensen op basis van bepaalde kenmerken zoals hun huidskleur, maar ook hun religie, geaardheid, leeftijd of gezondheid. Op het moment dat een docent verschillende groepen studenten verschillend behandelt, kan er sprake zijn van discriminatie.

  Wat kan ik doen als ik het meemaak?

  In de hogeschoolgids van elke opleiding is de Gedrags- en integriteitscode (bijlage 2 van de hogeschoolgids) opgenomen waar je je als student en medewerker aan moet houden. Hierin staat het belang van iedereen in zijn waarde laten en gelijk behandelen (respect).

  Als je denkt dat dit niet gebeurt, zijn er verschillende stappen die je kunt zetten:

  Twijfel je over wat je wilt doen? Je kan ook altijd in gesprek met een van de studentendecanen. Studentendecanen hebben een onafhankelijke positie en zijn niet verbonden aan je opleiding. De gesprekken zijn vertrouwelijk en de studentendecaan kan met je meedenken.

  Platform Included

  De Hogeschool is op dit moment bezig met de start van het platform Included. Dit platform is er voor en door studenten op het gebied van onderwerpen zoals racisme, discriminatie en inclusiviteit. Hier kun je met elkaar in gesprek gaan, van elkaar leren en meer te weten te komen over deze onderwerpen.

  Meer weten?