Ga direct naar de content

Communication and Multimedia Design voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Bij CMD Rotterdam ontwerp je interactieve producten en diensten voor mensen en hun omgeving. Maar wat betekent dat eigenlijk?

Je onderzoekt wie dergelijke interactieve producten en diensten wil gebruiken, waarom en in welke situatie. Je ontwikkelt ideeën die het product uniek maken en experimenteert hiermee. Als CMD’er moet je creatief zijn en héél nieuwsgierig naar wat mensen beweegt. Je leert een prototype van je ontwerp te maken en te testen met gebruikers. Met hun feedback verbeter je jouw ontwerp. Een voorbeeld is ‘Coach’, een app voor hardlopers met longziekten, gemaakt door vierdejaars studenten CMD. Voor het hardlopen geef je aan welke factoren jouw longproblemen aanwakkeren en in welke situaties jij jezelf herkent. Jouw persoonlijke coach berekent vervolgens de beste tijdstippen om te gaan rennen, gebaseerd op real-time data. Op de website van Team Hopscotch lees je er meer over. Bij CMD leer je ook over andere vakgebieden, zodat je kunt overleggen met opdrachtgevers, programmeurs en andere specialisten. Een voorproefje van een echte CMD-opdracht en -aanpak krijg je voordat je met je studie begint, tijdens de studiekeuzecheck.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Communication and Multimedia Design voltijd

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Datum verschijning 16-05-2017 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk
  Like
  Studenttevredenheid
  Deze opleiding 3.7 gemiddeld, 221 respondenten
   
   
   
   
   
  Landelijk 3.8 gemiddeld, 2856 respondenten
  Aantal 1e jaars
  Aantal eerstejaars
  Deze opleiding 169
  Landelijk 229
  Contacttijd 1e jaar
  Contacttijd eerstejaars
  Deze opleiding 12-18
  Landelijk 12-18
  Doorstroom 2e jaar
  Doorstroom naar het tweede jaar
  Deze opleiding 56%
  Landelijk 68%
  Diploma
  Diploma binnen 5 jaar
  Deze opleiding
  Deze opleiding 25%
  Hbo-bachelor of hoger 28%
  Landelijk
  37%
  42%
  Doorstuderen
  Doorstuderen
  Deze opleiding 4%
  Landelijk 5%
  Group 4

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  7%

  Werkloos

  84%

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Studio-omgeving

  Je werkt op school binnen een studio-omgeving. Gedurende minimaal twee dagen per week ben je van 9.00 tot 17.00 uur aanwezig met alle projectteams en begeleidingsteams. Hierdoor kun je direct vragen stellen en desgewenst kunnen zogenaamde ‘speed-courses’ worden gegeven om benodigde kennis over te dragen.

  Het eerste jaar

  De eerste week maak je uitgebreid kennis met jouw medestudenten, docenten en de opleiding. Het studiejaar is opgedeeld in vier kwartalen, waarin je steeds een andere ontwerpopdracht uitvoert. Elke opdracht heeft zijn eigen kenmerken. In ondersteunende workshops leer je wat jij op dat moment nodig hebt. Om de achtergrond van het vakgebied te leren kennen, bestudeer je tijdens de theoretische vakken (Engelstalige) literatuur. Ook volg je keuzevakken.

  Na het eerste jaar

  In het tweede jaar verdiep je de kennis en vaardigheden van het eerste jaar. Je gaat opnieuw aan de slag met praktijkopdrachten, waarin vooral experimenteren en innoveren centraal staan. De opdrachten duren een half studiejaar, zodat je verder komt in je leerproces en eindresultaat. Daarnaast ga je de verschillende CMD beroepsrollen (verder) uitproberen. In het begin van het derde jaar loop je stage. Het tweede half jaar kun je op(internationale) studiereis. In jaar drie bereid je je voor op de keuzes in jaar vier: je minor en afstudeeropdracht. Deze keuzes bepalen je specialisatie en geven aan met welke CMD-kennis en -vaardigheden je de arbeidsmarkt opgaat.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In het derde jaar loop je stage in Nederland of in het buitenland. Je draait vijf maanden mee in een organisatie, waar je zelfstandig aan de slag gaat en aan een stageopdracht werkt.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Kelly van der Sande haar derdejaars stage bij Supersteil ervaart.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Minor Interface & Experience Design

  Met de auto mag je in Nederland max. 130 km/u rijden en kun je tenminste twee personen vervoeren. Dit geldt voor zowel een Lada als voor een Lamborghini. Toch is de beleving totaal anders. Het ontwerp van het product speelt een belangrijke rol in de wijze waarop mensen een product of dienst beleven en ervaren. Bij de minor Interface en User Experience Design bekwaam je jezelf verder in het ontwerpen van interactieve producten en diensten en ga je daarnaast onderzoek doen naar nieuwe (wetenschappelijke) inzichten op het gebied van onder meer experience design, emotional design en ubiquitous computing. Je kijkt kritisch naar de hedendaagse technologische ontwikkelingen om zo een beeld te kunnen vormen van waar onze toekomstige ontwerpen gebruik van kunnen maken en aan moeten voldoen. Vervolgens pas je deze inzichten op een innovatieve manier toe bij het ontwerpen van digitale producten en diensten voor een diverse groep aan externe opdrachtgevers.

  Experience Design for the Internet of Things

  Technologie gebruiken we niet alleen, we leven er in. Nu onze leefomgeving doordrongen is van technologie (pervasive technology), is de aandacht van ontwerpers aan het verschuiven van producten, via diensten naar omgevingen. Methoden om customer insights en contextuele informatie in het ontwerpproces te betrekken, schieten te kort en dit vraagt om nieuwe onderzoek- en ontwerpcompetenties. Pervasive technologie is ontstaan uit losse systemen die niet zijn ontworpen als een geheel. Nieuwe manieren van interactie, van controle en van verleiding moeten worden ontworpen, die rekening houden met een diversiteit aan menselijke waarden, zoals privacy, zekerheid of geborgenheid. Daarmee wordt het mogelijk toekomstbestendige en betekenisvolle interactieve omgevingen te ontwerpen. In deze minor bestudeer je welke impact pervasive technology in de leefomgeving heeft op sociale interactie tussen mensen, de manier waarop mensen hun leven leiden en betekenis geven aan de wereld om hen heen. Bovenal zul je ontdekken en bepalen wat jouw standpunt is en hoe jij wilt bijdragen aan betekenisvolle, interactieve omgevingen in de toekomst.

  Designful Innovation for one billion people

  Baanbrekende innovaties gaan over het vinden van nieuwe betekenissen. Klassiek voorbeeld blijft de iPod. Dat betekende een nieuwe manier van muziek verzamelen, kopen en beheren. Of de Wii-spelcomputer die een geheel nieuwe spelervaring betekende. Tijdens de minor leer je verschillende vormen van innovaties te herkennen en analyseren. Van open innovatie, tot procesorganisatie, van user centered tot technologisch, van incrementeel tot radicaal en design driven. Je wordt uitgedaagd om een baanbrekend Innovatief concept te ontwerpen en te prototypen. Een concept waarmee je een impact moet hebben op het leven van 1 miljard mensen! Dan hebben we het dus over een radicale innovatie. Een innovatie waarmee je niet zomaar kan uitgaan van vragen, wensen en behoeften van gebruikers. De gebruiker heeft immers nog geen kennis van de nieuwe betekenis. Het gaat erom hoe jij toekomstige ontwikkelingen weet in te vullen met nieuwe betekenissen. Daarbij leer je ook hoe je rekening moet houden met cultuurverschillen in een internationale context.

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  In het vierde jaar volg je een afstudeerstage bij een bedrijf. CMD'ers hebben stage gelopen bij bureaus voor interactieve media als Mirabeau, LostBoys, maar ook bij bedrijven als Unilever of ING.

  Bachelorscripties

  Bekijk hieronder de laatste bachelorscripties voor een indruk van afstudeeronderwerpen.

  Internationale mogelijkheden

  Als je een internationale carrière ambieert, dan bereidt de opleiding je hier ook op voor! In overleg met de opleiding kun je een deel van de opleiding in het buitenland doorbrengen, bijvoorbeeld tijdens je stageperiode.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Heb het lef om ambitieus te zijn!

  Voor proactieve, nieuwsgierige, creatieve studenten is er het Honoursprogramma. De kans om tijdens je studie samen met gemotiveerde studenten te werken aan uitdagende opdrachten en jezelf te onderscheiden.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen om de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten. 

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  CMD'ers studeren af als designer van interactieve media

  Als designer zorg je ervoor dat informatie en functies overzichtelijk en aantrekkelijk worden overgebracht aan de gebruiker. Je onderzoekt wat de gebruiker nodig heeft en ontwerpt screens, beeld, teksten, buttons, en menu's en zorgt dat de verschillende schermen één logisch samenhangend geheel vormen. Je bent niet alleen met websites bezig, maar ook met andere interactieve media als mobiele telefoons, automaten, applicaties (apps), widgets, games en de omgeving.

  Interaction Designer

  Als Interaction Designer ontwerp je het gedrag van interactieve producten en diensten. Je geeft vorm aan de dialoog tussen het product en de gebruiker op basis van het concept. Je hebt een sterke focus en passie voor 'gebruikersvriendelijkheid' en 'informatie architectuur' en weet de informatie zo te structureren dat deze helder en toegankelijk is. Je onderzoekt de doelstellingen en behoeftes van de gebruiker en de klant en test de producten die je zelf hebt ontworpen in latere fasen van het project. Je hebt inzicht in hoe de gebruiker denkt en handelt; je bent het geweten van de gebruiker tijdens de projectfasen.

  Visual Designer (for interactive media)

  De Visual Designer werkt het creatieve concept van een interactief product of dienst uit waarin het merk, de visuele identiteit en de beleving samenkomen. Je hebt gevoel en oog voor vormgeving, stijl, layout, typografie, kleurgebruik en animatie en kan dat omzetten in aantrekkelijke, gebruiksvriendelijke interfaces. Je bent in staat ontwerpkeuzes en uitwerkingen goed te onderbouwen. Daarnaast heb je kennis van en gevoel voor interactie, usability en marketingcommunicatie.

  Creative Concepter

  De Creative Concepter vertaalt de eisen en wensen van een klant en de gebruiker van een (interactief) product of dienst, zoals websites, games en professionele applicaties naar concrete, vernieuwende oplossingen. De Creative Concepter schetst met woorden en beelden de oplossingsrichting en weet de gekozen richting goed te motiveren en te presenteren. Kan goed buiten de kaders denken. Je bent steeds op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen en weet die om te zetten in verrassende ideeën en concepten. Tijdens de ontwikkeling bewaakt de Concepter het concept en de kwaliteit en ben je veelal de spreekbuis tussen het projectteam en de klant. Voor deze functie kom je meestal pas na een aantal jaren werkervaring in aanmerking. Wel is het zo dat je onderdelen van deze rol kunt toevoegen aan je functie als interaction designer of visual designer.

  Voor deze functie kom je meestal pas na een aantal jaren werkervaring in aanmerking. Wel is het zo dat je onderdelen van deze rol kunt toevoegen aan je functie als interaction designer of visual designer.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2016

  Locaties

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.