Ga direct naar de content

Communication and Multimedia Design voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Bij CMD Rotterdam ontwerp je interactieve producten en diensten voor mensen en hun omgeving.

Elke dag kom je ‘interactieve producten en diensten’ tegen. Bijvoorbeeld tijdens het hardlopen kun je je prestaties en afgelegde route op je smartphone bijhouden. Een digitale coach geeft je via een interactieve polsband, verbonden met je smartphone, live feedback op je prestaties, op basis van trainingsmodellen en historische en actuele data, welke tijdens het sporten realtime worden vastgelegd en verwerkt. Bij CMD Rotterdam leer je dit soort producten en diensten te bedenken, te ontwerpen en vorm te geven. Dit doe je door veel onderzoek te doen naar gebruikers en de context, concepten te ontwikkelen en uit te werken in een prototype die je kunt testen met de gebruikers. Je bent analytisch, onderzoekend, creatief en nieuwsgierig. Er wordt van je verwacht dat je veel opzoekt, uitzoekt, leest, experimenteert en ook dat je sociaal bent en een eigen stijl kunt ontwikkelen.

De scope van CMD Rotterdam bestaat uit conceptontwikkeling en ontwerpen. Daarnaast moet je de dialoog kunnen voeren met andere specialisten, niet-vakgenoten en opdrachtgevers.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Communication and Multimedia Design voltijd

  Meer brochures toevoegen (max 5)

  Studie in Cijfers

  Meer info: studiekeuze123.nl Publicatiedatum 21-05-2015 Meer info
  Deze opleiding
  Landelijk gemiddelde
  student tevredenheid
  Deze opleiding 3.6
  Landelijk gemiddelde 3.8
  aantal eerstejaars
  Deze opleiding 185
  Landelijk gemiddelde 228
  ervaren contacttijd eerstejaars
  Deze opleiding 18-24
  Landelijk gemiddelde 18-24
  doorstroom naar tweede jaar
  Deze opleiding 47%
  Landelijk gemiddelde 65%
  diploma binnen 5 jaar
  Deze opleiding 48%
  Landelijk gemiddelde 44%
  doorstuderen
  Deze opleiding 6%
  Landelijk gemiddelde 8%
  landelijk gemiddelde arbeidsmarkt
  Landelijk gemiddelde 62%

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?
  Leerlijnen

  Om onze Rotterdamse praktijkgerichte aanpak en jouw talentontwikkeling te vertalen naar het onderwijs hanteert Hogeschool Rotterdam drie leerlijnen: kennisgestuurd, praktijkgestuurd en studentgestuurd onderwijs.

  Aan het begin ontwikkel je vooral je kennis. Dat gebeurt in hoor- en werkcolleges, practica en trainingen. Je krijgt opdrachten om die kennis toe te passen in vraagstukken uit je beroep. Die pak je zelfstandig of samen met andere studenten aan.

  Later ga je meer en meer de praktijk in. Altijd met begeleiding van je persoonlijke coach. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, bijvoorbeeld in projecten, waar mogelijk voor een 'echte' opdrachtgever. Daarnaast stel je voor een deel je eigen opleiding samen door middel van keuzevakken, je stageplaats(en), een minor en je afstudeeropdracht of -onderzoek in het laatste jaar.

  Elke opleiding vult de leerlijnen op haar eigen manier in, zodat het onderwijs goed aansluit op jouw situatie en achtergrond én op de beroepen waarvoor je opgeleid wordt. Door deze combinatie van leerlijnen zijn onze opleidingen niet alleen uniek, maar ook echt Rotterdams.

  Het eerste jaar

  In het eerste jaar oriënteer je je op je opleiding en je toekomstige beroep. Je krijgt vakken als Design Research and Use Context, Customer Understanding, Information Design, Designing Dialogues, Prototyping en Creative Tools, zodat je antwoord kunt geven op vragen als: Wat wil de gebruiker? Hoe bereik je je doelgroep? Welk design sluit daar het beste op aan? Daarnaast voer je projectopdrachten uit en bezoek je bedrijven in een Creative Safari. De opdrachten doe je alleen of in een groep. Er zijn ook meer theoretische vakken waarbij (Engelstalige) literatuur bestudeerd wordt, zoals het vak Branding.

  Na het eerste jaar

  Het tweede jaar staat in het teken van je toekomstige beroep. Je richt je op uitdagingen zoals het ontwerpen van een Branded Experience en je leert om specifieke interfaces te ontwerpen in vakken als Screen Design en Design for Mobile. De tweede helft van het jaar voer je in het vak MediaLab opdrachten uit waarbij experimenteren en innoveren kernwoorden zijn. Daarnaast ga je op (internationale) studiereis als onderdeel van Design This! en krijg je een aantal verdiepende vakken ter voorbereiding op het afstuderen, zoals Design Theory, Design Psychology en Design for Conversion. In het vierde jaar volg je een minor en voer je een afstudeerproject uit.

  Keuze en begeleiding

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Hogeschool Rotterdam biedt hiervoor zowel vóór als tijdens de opleiding mogelijkheden.

  Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze begeleiding maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Zo helpen we je om jezelf te overtreffen en het beste uit jezelf te halen. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Stage lopen

  In het derde jaar loop je stage in Nederland of in het buitenland. Je draait vijf maanden mee in een organisatie, waar je zelfstandig aan de slag gaat en aan een stageopdracht werkt.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Kelly van der Sande haar derdejaars stage bij Supersteil ervaart.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Minor Interface & Experience Design

  Met de auto mag je in Nederland max. 130 km/u rijden en kun je tenminste twee personen vervoeren. Dit geldt voor zowel een Lada als voor een Lamborghini. Toch is de beleving totaal anders. Het ontwerp van het product speelt een belangrijke rol in de wijze waarop mensen een product of dienst beleven en ervaren. Bij de minor Interface en User Experience Design bekwaam je jezelf verder in het ontwerpen van interactieve producten en diensten en ga je daarnaast onderzoek doen naar nieuwe (wetenschappelijke) inzichten op het gebied van onder meer experience design, emotional design en ubiquitous computing. Je kijkt kritisch naar de hedendaagse technologische ontwikkelingen om zo een beeld te kunnen vormen van waar onze toekomstige ontwerpen gebruik van kunnen maken en aan moeten voldoen. Vervolgens pas je deze inzichten op een innovatieve manier toe bij het ontwerpen van digitale producten en diensten voor een diverse groep aan externe opdrachtgevers.

  Experience Design for the Internet of Things

  Technologie gebruiken we niet alleen, we leven er in. Nu onze leefomgeving doordrongen is van technologie (pervasive technology), is de aandacht van ontwerpers aan het verschuiven van producten, via diensten naar omgevingen. Methoden om customer insights en contextuele informatie in het ontwerpproces te betrekken, schieten te kort en dit vraagt om nieuwe onderzoek- en ontwerpcompetenties. Pervasive technologie is ontstaan uit losse systemen die niet zijn ontworpen als een geheel. Nieuwe manieren van interactie, van controle en van verleiding moeten worden ontworpen, die rekening houden met een diversiteit aan menselijke waarden, zoals privacy, zekerheid of geborgenheid. Daarmee wordt het mogelijk toekomstbestendige en betekenisvolle interactieve omgevingen te ontwerpen. In deze minor bestudeer je welke impact pervasive technology in de leefomgeving heeft op sociale interactie tussen mensen, de manier waarop mensen hun leven leiden en betekenis geven aan de wereld om hen heen. Bovenal zul je ontdekken en bepalen wat jouw standpunt is en hoe jij wilt bijdragen aan betekenisvolle, interactieve omgevingen in de toekomst.

  Designful Innovation for one billion people

  Baanbrekende innovaties gaan over het vinden van nieuwe betekenissen. Klassiek voorbeeld blijft de iPod. Dat betekende een nieuwe manier van muziek verzamelen, kopen en beheren. Of de Wii-spelcomputer die een geheel nieuwe spelervaring betekende. Tijdens de minor leer je verschillende vormen van innovaties te herkennen en analyseren. Van open innovatie, tot procesorganisatie, van user centered tot technologisch, van incrementeel tot radicaal en design driven. Je wordt uitgedaagd om een baanbrekend Innovatief concept te ontwerpen en te prototypen. Een concept waarmee je een impact moet hebben op het leven van 1 miljard mensen! Dan hebben we het dus over een radicale innovatie. Een innovatie waarmee je niet zomaar kan uitgaan van vragen, wensen en behoeften van gebruikers. De gebruiker heeft immers nog geen kennis van de nieuwe betekenis. Het gaat erom hoe jij toekomstige ontwikkelingen weet in te vullen met nieuwe betekenissen. Daarbij leer je ook hoe je rekening moet houden met cultuurverschillen in een internationale context.

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  In het vierde jaar volg je een afstudeerstage bij een bedrijf. CMD'ers hebben stage gelopen bij bureaus voor interactieve media als Mirabeau, LostBoys, maar ook bij bedrijven als Unilever of ING.

  Internationale mogelijkheden

  Als je een internationale carrière ambieert, dan bereidt de opleiding je hier ook op voor! In overleg met de opleiding kun je een deel van de opleiding in het buitenland doorbrengen, bijvoorbeeld tijdens je stageperiode.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Honoursprogramma

  Heb het lef om ambitieus te zijn!

  Voor proactieve, nieuwsgierige, creatieve studenten is er het Honoursprogramma. De kans om tijdens je studie samen met gemotiveerde studenten te werken aan uitdagende opdrachten en jezelf te onderscheiden.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  5 dagen school per week
  20 uren zelfstudie per week
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  • Praktijk
  • Theorie
  • Keuzeruimte
  • Begeleiding
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na je opleiding?
  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen om de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten. 

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  CMD'ers studeren af als designer van interactieve media

  Als designer zorg je ervoor dat informatie en functies overzichtelijk en aantrekkelijk worden overgebracht aan de gebruiker. Je onderzoekt wat de gebruiker nodig heeft en ontwerpt screens, beeld, teksten, buttons, en menu's en zorgt dat de verschillende schermen één logisch samenhangend geheel vormen. Je bent niet alleen met websites bezig, maar ook met andere interactieve media als mobiele telefoons, automaten, applicaties (apps), widgets, games en de omgeving.

  Interaction Designer

  Als Interaction Designer ontwerp je het gedrag van interactieve producten en diensten. Je geeft vorm aan de dialoog tussen het product en de gebruiker op basis van het concept. Je hebt een sterke focus en passie voor 'gebruikersvriendelijkheid' en 'informatie architectuur' en weet de informatie zo te structureren dat deze helder en toegankelijk is. Je onderzoekt de doelstellingen en behoeftes van de gebruiker en de klant en test de producten die je zelf hebt ontworpen in latere fasen van het project. Je hebt inzicht in hoe de gebruiker denkt en handelt; je bent het geweten van de gebruiker tijdens de projectfasen.

  Visual Designer (for interactive media)

  De Visual Designer werkt het creatieve concept van een interactief product of dienst uit waarin het merk, de visuele identiteit en de beleving samenkomen. Je hebt gevoel en oog voor vormgeving, stijl, layout, typografie, kleurgebruik en animatie en kan dat omzetten in aantrekkelijke, gebruiksvriendelijke interfaces. Je bent in staat ontwerpkeuzes en uitwerkingen goed te onderbouwen. Daarnaast heb je kennis van en gevoel voor interactie, usability en marketingcommunicatie.

  Creative Concepter

  De Creative Concepter vertaalt de eisen en wensen van een klant en de gebruiker van een (interactief) product of dienst, zoals websites, games en professionele applicaties naar concrete, vernieuwende oplossingen. De Creative Concepter schetst met woorden en beelden de oplossingsrichting en weet de gekozen richting goed te motiveren en te presenteren. Kan goed buiten de kaders denken. Je bent steeds op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen en weet die om te zetten in verrassende ideeën en concepten. Tijdens de ontwikkeling bewaakt de Concepter het concept en de kwaliteit en ben je veelal de spreekbuis tussen het projectteam en de klant. Voor deze functie kom je meestal pas na een aantal jaren werkervaring in aanmerking. Wel is het zo dat je onderdelen van deze rol kunt toevoegen aan je functie als interaction designer of visual designer.

  Voor deze functie kom je meestal pas na een aantal jaren werkervaring in aanmerking. Wel is het zo dat je onderdelen van deze rol kunt toevoegen aan je functie als interaction designer of visual designer.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2014

  Locaties

  Waar ga je studeren?

  Wijnhaven 107

  Wijnhaven 107 3011 WN Rotterdam

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties
  • Communicatie voltijd

   Wil jij aan het werk in de reclamewereld of als voorlichter? Wil jij campagnes maken en weten wanneer je wel of niet twittert? Ga Communicatie studeren aan HR.

  • Creative Media and Game Technologies voltijd

   Wil jij games en apps ontwikkelen? Ben jij een techneut én creatief? Ga dan Creative Media and Game Technologies studeren aan Hogeschool Rotterdam.

  • Informatica voltijd

   Kun jij ook niet meer zonder internet, navigatie en pinautomaat? Volg de opleiding Informatica aan Hogeschool Rotterdam en help mee aan de ontwikkeling van de ICT.

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.