Menu Zoeken English

Communication and Multimedia Design voltijd

Vierjarige bachelor in het Nederlands, start in september

Als CMD’er ontwerp je interactieve producten en diensten. Dat doe je met een creatief team voor échte opdrachtgevers in Studio’s en Labs.

De Rotterdamse opleiding Communication and Multimedia Design is mensgericht. Dat betekent dat tijdens het ontwerpproces van bijvoorbeeld webapplicaties, informatiezuilen en interactieve installaties de gebruiker voortdurend centraal staat. Voordat je begint met een ontwerp doe je uitgebreid onderzoek naar de gebruikersbehoeften en naar de omgeving waarin jouw interactieve ontwerp wordt toegepast. Tijdens het ontwikkelproces controleer je voortdurend of je voor je gebruiker ontwerpt. Ontwerpen is immers: testen, falen, herontwerpen, testen, bijstellen etc. Naast nieuwsgierigheid en creativiteit, moet je als CMD’er dus een flinke portie doorzettings- en incasseringsvermogen hebben.

In Studio’s en Labs werk je aan échte opdrachten. Onderdeel van het ontwerpproces is het bouwen van een prototype. Zo werkten eerstejaars aan de vraag hoe Lowlands de bezoekers van het festival gedurende het gehele jaar betrokken kon houden. De opleiding CMD daagt je uit jouw kennis, creativiteit en ontwerptalent in te zetten voor interactieve producten en diensten, die het leven en de omgeving van gebruikers veraangenamen of zelfs flink kunnen verbeteren.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Woon je in het buitenland? Vraag dan de brochure(s) aan via e-mail.

Communication and Multimedia Design voltijd

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Laatste wijziging op 22-08-2018 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  8%

  Werkloos

  82%

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  In het begin van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. In het begin krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Studio-omgeving

  Je werkt in het eerste jaar met je projectteam op school in Studio’s. Elke Studio wordt begeleid door docenten die je helpen bij het leren ontwerpen. De docenten leren je zélf te ontdekken wat je nodig hebt in je leerproces, bijvoorbeeld aan kennis en onderzoeks- en creatieve vaardigheden. Tijdens het ontwerpen in de Studio’s word je als team en individuele student uitgedaagd.

  Het eerste jaar

  Tijdens de introductieweek maak je uitgebreid kennis met je medestudenten, docenten en de opleiding. In deze eerste week formeer je zelf je klas en je projectteam. Het studiejaar is opgedeeld in kwartalen, waarin je elk kwartaal in de Studio werkt, Design Theory hoor- en werkcolleges volgt en twee keuzevakken volgt.

  Na het eerste jaar

  In het tweede jaar werk je in Studio’s en in Labs. Je werkt in teams en zelfstandig aan échte projecten. Het tweede jaar is bedoeld voor verdieping, uitbouw van een goed portfolio en voorbereiding op je stage. Het derde jaar begint met een stage. Na je stage kun je je nog verder aanscherpen in de Labs. Het accent ligt in de tweede helft van je derde jaar op multidisciplinair werken, vaak ook met derdejaarsstudenten uit andere vakgroepen.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  In het derde jaar loop je stage in Nederland of in het buitenland. Je draait vijf maanden mee in een organisatie, waar je zelfstandig aan de slag gaat en aan een stageopdracht werkt.

  Bekijk in onderstaand filmpje hoe Kelly van der Sande haar derdejaars stage bij Supersteil ervaart.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minors geven een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Met de auto mag je in Nederland max. 130 km/u rijden en kun je tenminste twee personen vervoeren. Dit geldt voor zowel een Lada als voor een Lamborghini. Toch is de beleving totaal anders. Het ontwerp van het product speelt een belangrijke rol in de wijze waarop mensen een product of dienst beleven en ervaren. Bij de minor Interface en User Experience Design bekwaam je jezelf verder in het ontwerpen van interactieve producten en diensten en ga je daarnaast onderzoek doen naar nieuwe (wetenschappelijke) inzichten op het gebied van onder meer experience design, emotional design en ubiquitous computing. Je kijkt kritisch naar de hedendaagse technologische ontwikkelingen om zo een beeld te kunnen vormen van waar onze toekomstige ontwerpen gebruik van kunnen maken en aan moeten voldoen. Vervolgens pas je deze inzichten op een innovatieve manier toe bij het ontwerpen van digitale producten en diensten voor een diverse groep aan externe opdrachtgevers.

  Technologie gebruiken we niet alleen, we leven er in. Nu onze leefomgeving doordrongen is van technologie (pervasive technology), is de aandacht van ontwerpers aan het verschuiven van producten, via diensten naar omgevingen. Methoden om customer insights en contextuele informatie in het ontwerpproces te betrekken, schieten te kort en dit vraagt om nieuwe onderzoek- en ontwerpcompetenties. Pervasive technologie is ontstaan uit losse systemen die niet zijn ontworpen als een geheel. Nieuwe manieren van interactie, van controle en van verleiding moeten worden ontworpen, die rekening houden met een diversiteit aan menselijke waarden, zoals privacy, zekerheid of geborgenheid. Daarmee wordt het mogelijk toekomstbestendige en betekenisvolle interactieve omgevingen te ontwerpen. In deze minor bestudeer je welke impact pervasive technology in de leefomgeving heeft op sociale interactie tussen mensen, de manier waarop mensen hun leven leiden en betekenis geven aan de wereld om hen heen. Bovenal zul je ontdekken en bepalen wat jouw standpunt is en hoe jij wilt bijdragen aan betekenisvolle, interactieve omgevingen in de toekomst.

  Baanbrekende innovaties gaan over het vinden van nieuwe betekenissen. Klassiek voorbeeld blijft de iPod. Dat betekende een nieuwe manier van muziek verzamelen, kopen en beheren. Of de Wii-spelcomputer die een geheel nieuwe spelervaring betekende. Tijdens de minor leer je verschillende vormen van innovaties te herkennen en analyseren. Van open innovatie, tot procesorganisatie, van user centered tot technologisch, van incrementeel tot radicaal en design driven. Je wordt uitgedaagd om een baanbrekend Innovatief concept te ontwerpen en te prototypen. Een concept waarmee je een impact moet hebben op het leven van 1 miljard mensen! Dan hebben we het dus over een radicale innovatie. Een innovatie waarmee je niet zomaar kan uitgaan van vragen, wensen en behoeften van gebruikers. De gebruiker heeft immers nog geen kennis van de nieuwe betekenis. Het gaat erom hoe jij toekomstige ontwikkelingen weet in te vullen met nieuwe betekenissen. Daarbij leer je ook hoe je rekening moet houden met cultuurverschillen in een internationale context.

   

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  In het vierde jaar volg je een afstudeerstage bij een bedrijf. CMD'ers hebben stage gelopen bij bureaus voor interactieve media als Mirabeau, LostBoys, maar ook bij bedrijven als Unilever of ING.

  Bachelorscripties

  Bekijk hieronder de laatste bachelorscripties voor een indruk van afstudeeronderwerpen.

  Internationale mogelijkheden

  Als je een internationale carrière ambieert, dan bereidt de opleiding je hier ook op voor! In overleg met de opleiding kun je een deel van de opleiding in het buitenland doorbrengen, bijvoorbeeld tijdens je stageperiode.

  Als CMD-student heb je diverse mogelijkheden om tijdens je studie ervaring op te doen in het buitenland. Je kunt in het derde jaar in het buitenland stage lopen, in het vierde jaar tijdens je minor-periode in het buitenland studeren en zelfs in het buitenland afstuderen. Gedurende het academische jaar zijn er ook verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan kortlopende internationale projecten. Je kunt bijvoorbeeld keihard doorwerken binnen de vierweekse pressure cooker met onze Vlaamse collega’s uit Kortrijk (Howest/ Devine), deelnemen aan de jaarlijkse studiereis naar Shanghai, een korte uitwisseling met onze partners in Duitsland of Spanje doen of in Nederland als peercoach helpen bij onze internationale week in februari.

  Video Case movie Buzzel

  Stagelopen in het buitenland is een enorme ervaring! Je verbetert je taal-skills, doet echte werkervaring op en leert een cultuur vanuit een geheel nieuw perspectief kennen. Je laat zien dat je lef hebt en onderscheid je hierdoor van anderen.
  CMD’ers hebben de laatste jaren onder andere stage gelopen in Australië, België, China, Denemarken, Duitsland, Indonesië, Mexico, Nederlandse Antillen, Nieuw-Zeeland en Zweden. Ben je van plan om in het buitenland stage te lopen, begin dan ruim op tijd met de voorbereidingen. Je kunt voor landen binnen Europa een Erasmus+ beurs aanvragen, voor landen buiten Europa een Explorer beurs. Bij vragen kun je contact opnemen met Judith Hauke.

  Tommy Chiu Stage Shanghai

  Casper ten Brug

  Cynthia van Steenvelt Stage Bali

   

  In jaar vier heb je als CMD-student de mogelijkheid om als uitwisselingsstudent bij één van onze partners een half jaar lang te gaan studeren. In tegenstelling tot het Nederlandse onderwijsstelsel kies je dan geen minor (dus een verdiepend project), maar je schrijft je in voor een aantal vakken bij de partnerschool. Het collegegeld betaal je in Nederland, de studiepunten behaal je bij onze partners.

  Ben je van plan om in het buitenland te gaan studeren, begin dan ruim op tijd met je voorbereidingen. Een aantal partners eisen naast een digitaal portfolio ook een analoog portfolio. Engels is vaak de voertaal maar inschrijven voor een taalcursus (afhankelijk van de bestemming) kan nooit kwaad. Bij vragen rondom een studie in het buitenland neem contact op met Saskia Best of  Judith Hauke.

  De kers op de taart van je studie is je afstudeerproject. Je laat zien dat je een volwaardig ontwerper bent en kiest een geschikt ontwerpvraagstuk. Waarom zou jij je “CMD Rotterdam view” niet inzetten in een andere culturele context?
  Afstuderen in het buitenland vergt veel energie en discipline, maar kan je carrière ook ontzettend “pushen” . Wellicht is het je startpunt voor een carrière in Shanghai, Berlijn of Copenhagen? Of je laatste kans om nog één keer naar het buitenland te gaan voordat jij je loopbaan in Nederland start.
  Alumnus Garey Dane is in 2018 afgestudeerd bij het National Parke Arikok op Aruba.
  „Het grootste leerpunt voor mij was dat ik moest leren loslaten; loslaten van wat ik tot nu toe had geleerd. Ik moest opnieuw leren communiceren, denken en werken om de ander te kunnen begrijpen. Het was soms lastig maar een mooie leerzame ervaring, die ik nooit wil missen.“   

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Heb het lef om ambitieus te zijn!

  Voor proactieve, nieuwsgierige, creatieve studenten is er het Honoursprogramma. De kans om tijdens je studie samen met gemotiveerde studenten te werken aan uitdagende opdrachten en jezelf te onderscheiden.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen om de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten. 

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepen

  CMD'ers studeren af als designer van interactieve media

  Als designer zorg je ervoor dat informatie en functies overzichtelijk en aantrekkelijk worden overgebracht aan de gebruiker. Je onderzoekt wat de gebruiker nodig heeft en ontwerpt screens, beeld, teksten, buttons, en menu's en zorgt dat de verschillende schermen één logisch samenhangend geheel vormen. Je bent niet alleen met websites bezig, maar ook met andere interactieve media als mobiele telefoons, automaten, applicaties (apps), widgets, games en de omgeving.

  Hieronder vind je een aantal voorbeelden van functies: 

  Als Interaction Designer ontwerp je het gedrag van interactieve producten en diensten. Je geeft vorm aan de dialoog tussen het product en de gebruiker op basis van het concept. Je hebt een sterke focus en passie voor 'gebruikersvriendelijkheid' en 'informatie architectuur' en weet de informatie zo te structureren dat deze helder en toegankelijk is. Je onderzoekt de doelstellingen en behoeftes van de gebruiker en de klant en test de producten die je zelf hebt ontworpen in latere fasen van het project. Je hebt inzicht in hoe de gebruiker denkt en handelt; je bent het geweten van de gebruiker tijdens de projectfasen.

  De Visual Designer werkt het creatieve concept van een interactief product of dienst uit waarin het merk, de visuele identiteit en de beleving samenkomen. Je hebt gevoel en oog voor vormgeving, stijl, layout, typografie, kleurgebruik en animatie en kan dat omzetten in aantrekkelijke, gebruiksvriendelijke interfaces. Je bent in staat ontwerpkeuzes en uitwerkingen goed te onderbouwen. Daarnaast heb je kennis van en gevoel voor interactie, usability en marketingcommunicatie.

  De Creative Concepter vertaalt de eisen en wensen van een klant en de gebruiker van een (interactief) product of dienst, zoals websites, games en professionele applicaties naar concrete, vernieuwende oplossingen. De Creative Concepter schetst met woorden en beelden de oplossingsrichting en weet de gekozen richting goed te motiveren en te presenteren. Kan goed buiten de kaders denken. Je bent steeds op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen en weet die om te zetten in verrassende ideeën en concepten. Tijdens de ontwikkeling bewaakt de Concepter het concept en de kwaliteit en ben je veelal de spreekbuis tussen het projectteam en de klant. Voor deze functie kom je meestal pas na een aantal jaren werkervaring in aanmerking. Wel is het zo dat je onderdelen van deze rol kunt toevoegen aan je functie als interaction designer of visual designer.

  Voor deze functie kom je meestal pas na een aantal jaren werkervaring in aanmerking. Wel is het zo dat je onderdelen van deze rol kunt toevoegen aan je functie als interaction designer of visual designer.

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2017

  Locaties

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies om de website te verbeteren.