Menu Zoeken English

Creative Media and Game Technologies voltijd

 • Duur en startmoment

  4 jaar, september

 • Opleidingstype

  Voltijd Bachelor

 • Taal

  Nederlands

Creatieve technologen bedenken en ontwikkelen innovatieve digitale producten, waarbij de gebruiker centraal staat.

Als CMGT'er ben je een developer (programmeur) van interactieve digitale producten: je ontwikkelt web- en mobiele applicaties en je kent de basis van het ontwikkelen van games. De grenzen tussen deze digitale producten en de fysieke wereld vervagen echter steeds meer en steeds sneller. Je wordt daarom niet opgeleid als specialist in 1 specifieke programmeertaal of platform maar als een flexibele programmeur die zichzelf snel de mogelijkheden van een nieuwe taal of een nieuw platform (smartphone, game console, Internet of Things) eigen kan maken. Met als doel interactieve oplossingen voor klanten te bedenken en ontwikkelen die platform en programmeertaal ontstijgen.

Je differentieert je van andere programmeurs door je mate van creativiteit en je kennis en gevoel voor interactie tussen apparaten en mensen (gebruikers).

Een Rotterdamse CMGT'er onderscheidt zich van andere programmeurs door de mate van creativiteit en de ontwerpgerichte benadering en de mate van kennis en gevoel voor interactie tussen apparaten en mensen (gebruikers). Bij alles wat je maakt staat de persoon die het gaat gebruiken centraal. Daarom heb je een onderzoekende houding en wil je gebruikers leren kennen en ze zo intensief mogelijk betrekken bij het maken van het product. De werkzaamheden en de mogelijkheden voor deze creatieve technoloog zijn aan verandering onderhevig omdat er veel ontwikkelingen in het vakgebied plaatsvinden. Nu ligt in de opleiding de nadruk op web- en mobiele technologieën. Game technologieën vormen een kleiner onderdeel.

CMGT-studenten werken op bepaalde momenten samen met studenten van de opleiding Communication and Multimedia Design. Deze samenwerking is belangrijk omdat bij het ontwikkelen van interactieve oplossingen de samenwerking met andere creatieve specialisten, zoals ontwerpers en strategen, leidt tot een hogere eindkwaliteit.

Na deze studie gaan CMGT'ers als programmeur aan de slag bij internetbureaus of andere bureaus in de creatieve sector (reclame, marketing, ontwerp, innovatie). Een deel start een eigen onderneming of gaat werken als freelancer. Web Developer en Mobile Developer zijn dan ook bij uitstek de beroepen die veel afgestudeerden op dit moment uitoefenen na afloop van de studie.

Let op! Voor deze opleiding gelden aanvullende eisen.

Vraag de brochure aan

Brochure aanvragen

Geslacht
Creative Media and Game Technologies voltijd

  Studie in Cijfers

  studiekeuze123.nl/studie-in-cijfers Laatste wijziging op 24-10-2019 Bekijk meer informatie over Studie in Cijfers
  Deze opleiding
  Landelijk

  Toelichting van de opleiding

  De cijfers voor studenttevredenheid zijn gebaseerd op de Nationale Studenten Enquête van 2018, omdat er geen NSE-cijfers beschikbaar zijn voor het jaar 2019.

  Arbeidsmarkt

  1,5 jaar na afstuderen

  -

  Werkloos

  -

  Werk op niveau

  Opbouw

  Hoe is de opleiding opgebouwd?

  Onderwijsvisie

  Bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam voelt iedereen zich welkom en hoort iedereen erbij. Studenten en docenten kennen elkaar en weten elkaar te vinden. De docenten doen er alles aan om je te begeleiden bij je studie op een manier die bij jou past. Dit vraagt van jou betrokkenheid en een actieve inzet. Samen maken we het onderwijs.

  Kenmerkend voor het onderwijs van Hogeschool Rotterdam is de aandacht voor:

  • De kennisbasis van het beroep
  • Handelen in de beroepspraktijk
  • Je eigen professionele identiteit

  Al deze elementen komen steeds aan bod tijdens de opleiding. Studenten (en medewerkers) hebben invloed op de manier waarop dit gebeurt in medezeggenschapsraden

  Bij de start van je studie ligt de nadruk op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden, maar direct komt ook de praktijk aan bod. Je leert reële beroepsvraagstukken aan te pakken, in samenwerking met medestudenten, docenten, professionals uit de praktijk en praktijkgerichte onderzoekers. Eerst krijg je veel begeleiding van je docent, later neem je steeds meer het heft in eigen handen. Tijdens je studie leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je wat jouw unieke kwaliteiten zijn als beroepsbeoefenaar.

  Het eerste jaar

  Je volgt elk kwartaal drie vakken: Ontwerpen, Programmeren en Media-en techniekfilosofie. De kennis die je opdoet pas je direct toe in een intensief project genaamd Contextual Learning Environment dat per kwartaal een ander thema heeft: internet of things, web, mobile en game.

  Binnen de projecten werk je ideeën uit en experimenteer je met technieken. Wanneer iets niet lukt, doe je het de volgende keer anders. Hier komt een bepaalde mate van zelfsturing bij kijken die je moet liggen. Er worden lessen aangeboden waar op dat moment behoefte aan is. Je reflecteert op je eigen ontwikkeling en je wordt bijgestaan door een coach.

  Na het eerste jaar

  In het tweede jaar breng je verdere verdieping aan in je programmeerskills (zoals full-stack web & mobile development) en doorloop je tegelijkertijd projecten waarbij de lat hoog ligt op technisch en ontwerpvlak. Ook complexere problemen moet je kunnen oplossen. Je kiest zelf een invalshoek; zo verbreed je je kennis en vaardigheden als ondernemende, onderzoekende, ontwerpende of betrokken technoloog.

  Na je stage in het derde studiejaar ligt de nadruk nog verder op jouw persoonlijke ontwikkeling. Wat zijn de technologieën of aandachtsgebieden waar jij je verder in wilt ontwikkelen? In je vierde jaar kies je een minor waarin je je kennis kunt verbreden of verdiepen. In het laatste semester studeer je af door het uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek voor een externe opdrachtgever.

  Keuze en ondersteuning

  Keuze

  Tijdens je opleiding kun je kiezen uit zo'n driehonderd keuzevakken. Dit biedt je de kans om over de grenzen van je eigen opleiding heen te kijken en om invulling te geven aan je specifieke leerbehoeften. Afhankelijk van je opleiding kun je zelf een stageplek uitzoeken. Via een minor in de hoofdfase van je studie kies je een bepaald profiel waarmee je jezelf kunt onderscheiden. Ook de afstudeeropdracht die je kiest, geeft een persoonlijke inkleuring aan je opleiding.

  Ondersteuning

  Iedere student is uniek en heeft zijn eigen ideeën over wat hij in zijn studie wil bereiken. In onze ondersteuning maken we je bewust van je capaciteiten, kansen en uitdagingen. Soms blijkt tijdens of al vóór de opleiding dat je moeite hebt met een bepaald vak. Dan is het nuttig je kennis hiervan bij te spijkeren. Als student krijg je een coach (docent) die je begeleidt en de studievoortgang in de gaten houdt. Ook kun je een peercoach krijgen: een ouderejaarsstudent die een jongerejaars begeleidt.

  Studeren met een functiebeperking

  Heb je een functiebeperking en heb je daarvoor aanpassingen of voorzieningen nodig, dan bieden we daarvoor verschillende mogelijkheden.

  Stage lopen

  Je krijgt de gelegenheid werkervaring op te doen tijdens een stage in het derde jaar. Vijf maanden werk je bij een bedrijf om in praktijk te brengen wat je tot nu toe hebt geleerd.

  Minors

  In de laatste fase van je opleiding verdiep je je door middel van een minor in je vakgebied of verbreed je je kennis in een door jou gewenste richting. De onderstaande minor geeft een beeld van het type minor dat je kunt verwachten.

  Minor Game Design and Development

  In de minor Game Design & Development doorloop je met een multidisciplinair team het volledige traject om een game te produceren, van ontwerp tot distributie. Je doet daarbij kennis op over hoe je een game leuk maakt, je leert games programmeren en je krijgt workshops aangeboden over onder andere (3D) graphics en audio. Om je game een succes te maken zal je buiten de kaders moeten leren denken en de games die je met je team maakt op de markt leren zetten, zodat aan het einde van de minor heel de wereld jouw game zal kunnen spelen.

  Student van andere hogeschool?

  Ben je student bij een andere hogeschool en wil je een minor bij Hogeschool Rotterdam volgen? Bekijk je mogelijkheden op Kiesopmaat.nl. De minors van Hogeschool Rotterdam duren een half jaar (september - februari) en leveren 30 EC (studiepunten) op.

  Afstuderen

  In jaar vier van de opleiding ga je afstuderen. Het afstudeeronderzoek is meestal in opdracht van een organisatie. Tijdens het afstuderen doe je onderzoek naar ‘menselijke’ vraagstukken die met technologie opgelost kunnen worden. Voorbeelden van onderzoekersvragen van afstudeerders zijn:

  • Hoe kan door middel van gamification een virtuele maquette gemaakt worden die brugwachters helpt tijdens hun opleiding bij het besturen van bruggen?
  • Hoe kan machine learning worden ingezet om het visuele inspectieproces op vaarwegen en in de havens efficiënter en doeltreffender te maken?
  • Hoe kan met behulp van Virtual Reality de ervaring in het ziekenhuis verbeterd worden voor kinderen tijdens een behandeling?
  • Hoe kan het blockchain netwerk helpen om een veilige verbinding op te stellen voor Internet of Things apparaten?
  • Hoe kan data op het gebied van parkeren een bijdrage leveren aan de Smart City van de toekomst? - Hoe kan een Voice Assistant op een efficiënte manier worden ingezet bij dagelijkse werkzaamheden van een backoffice medewerker van een grote hotelketen?
  • Hoe kan de gebruikerservaring op het web voor mensen met een visuele beperking verbeterd worden door middel van een game console controller en haptische feedback?

  Na het afstuderen gaan de meeste studenten aan de slag bij internetbureaus als Hoppinger, Burst, Label A of Dept of starten een eigen internetbureau. Anderen werken aan een start-up of gaan werken bij de innovatieafdeling en/of web-afdeling van organisaties als het Erasmus MC, Gemeente Rotterdam, Defensie, Pro-Rail of Unilever.

  Internationale mogelijkheden

  Als je een internationale carrière ambieert, dan bereidt de opleiding je hier ook op voor! In overleg met de opleiding kun je een deel van de opleiding in het buitenland doorbrengen, bijvoorbeeld tijdens je stageperiode.

  Vakken

  Een indicatie van de vakken die je kunt verwachten

  Heb het lef om ambitieus te zijn!

  Voor proactieve, nieuwsgierige, creatieve studenten is er het Honoursprogramma. De kans om tijdens je studie samen met gemotiveerde studenten te werken aan uitdagende opdrachten en jezelf te onderscheiden.

  Bekijk meer informatie over het Honoursprogramma

  Onderwijsvorm

  Hoe is het onderwijs ingericht?
  5 dagen les per week
  20 uren zelfstudie per week
  Legenda
  Praktijk
  Keuzeruimte
  Theorie
  Begeleiding

  Praktijkvoorbeelden

  Werken aan echte projecten uit de praktijk

  Na je studie

  Wat kun je doen na de opleiding?

  Na je afstuderen

  Gefeliciteerd! Je hebt je Bachelor of Science (BSc) gehaald. Deze titel mag je achter je naam voeren. Je kunt er ook voor kiezen de titel Ingenieur (ing.) vóór je naam te zetten. 

  Ook ontvang je bij je diploma een diplomasupplement met een DS-label. Met dit Engelstalige document kun je de waarde van je diploma eenvoudiger aantonen in het buitenland bij de toelating tot een vervolgstudie of bij het vinden van een baan.

  Heb je het Honoursprogramma gevolgd? Dan krijg je ook een honours degree, waarmee je je doorzettingsvermogen en extra kennis kunt aantonen.

  Beroepsbeeld

  Veel studenten gaan na hun studie aan de slag bij creatieve digitale bureaus, start-ups, game studios of starten een eigen bedrijf. Technologie is in veel meer organisaties een essentieel onderdeel van de dagelijkse processen geworden. Onder andere banken, ziekenhuizen en de haven bieden daarom beroepsmogelijkheden voor creatieve programmeurs.

  Bekijk in het filmpje hoe een dag van een professional er uit ziet.

  Beroepen

  Een aantal voorbeelden van beroepen zijn:

  De gamedeveloper maakt onderdeel uit van een team techneuten die gezamenlijk een game ontwikkelen. Daarbij ben jij in staat om in de engine of framework game-play te ontwikkelen en programmeren. Je komt in aanraking met verschillende ontwikkelframeworks. Je kan meedraaien in een ontwikkelteam als game developer. Je richt je voornamelijk op ontwikkeling van indie-games, die vaak op internet of mobiele apparaten beschikbaar zijn.

  De mobile developer is in staat om verschillende producten voor mobiele platforms te realiseren die 'native' ontwikkeld worden. Dat wil zeggen dat er in een andere taal dan een webtaal een app gemaakt wordt, die kan draaien op dat specifieke besturingssysteem (bijv. Android, Windows Phone of iOS). Denk bij programmeertalen aan ObjectiveC voor iPhone en iPad development. Bij de ontwikkeling van apps voor deze platforms kunnen ook sensoren aangesproken worden zoals de GPS sensor of gyrosensor in een telefoon.

  De usability engineer analyseert en test de gebruiksvriendelijkheid van een website of applicatie, geeft prioriteiten aan de gevonden problemen en bedenkt hiervoor oplossingen. De usability engineer is in elke fase van het proces actief met testen.

  De webdeveloper weet wat gebruikers willen en is in staat om onder andere media-applicaties te ontwikkelen. Hierbij is responsive design belangrijk. Je werkt aan campagnes voor bedrijven, veelal geïntegreerd met sociale netwerken als Facebook en Twitter. Je ontwikkelt ingewikkelde webapplicaties voor organisaties in de profit en non-profit sector. Je houdt uiteraard rekening met een veelheid aan schermen waar webapplicaties op bekeken kunnen worden (Google Glasses, mobiele schermen, TV’s, computerschermen, tablets).

  Huidige arbeidsmarkt

  Bron: landelijke cijfers HBO-Monitor 2019

  Locatie

  Waar ga je studeren?

  Niet op zoek naar deze opleiding?

  Kijk ook eens naar deze opties

  We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

  Wijzig cookie-instellingen