Menu Zoeken English

Dr. Heleen van der Stege

Senior onderzoeker

Heleen van der Stege is in 1990 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit Leiden. Haar afstudeeronderzoek was gericht op de verschillen in lees-strategieën van kinderen met dyslexie. Na haar afstuderen heeft zij aan de Universiteit Utrecht gewerkt om dit onderzoek voort te zetten.

In 1991 is zij assistent in opleiding (AiO) geworden aan de Universiteit van Amsterdam om een promotieonderzoek te doen naar denkbeelden van ouders over de ontwikkeling van hun kind. Na haar promotie in 1997 heeft zij tien jaar gewerkt voor de Nederlandse Stichting van het Dove en Slechthorende kind in Amsterdam.

In 2007 heeft Heleen een overstap gemaakt naar Hogeschool Rotterdam voor het project Op Eigen Benen Verder, dat onder leiding van dr. AnneLoes van Staa werd uitgevoerd. 

Voor Kenniscentrum Zorginnovatie heeft Heleen met collega’s, jongeren en experts op het gebied van seksualiteit en intimiteit het bordspel SeCZ TaLK ontwikkeld, voor jongeren met een chronische aandoening of beperking. Het is ontwikkeld om relaties, intimiteit en seksualiteit bespreekbaar te maken en informatie en kennis over te dragen over deze onderwerpen. 

Vanaf 2015 is Heleen als onderzoeker betrokken bij projecten rond zelfmanagement-ondersteuning in de gezondheidszorg, zoals bij het project NURSE-CC en de Epilepsie Groei-wijzer. De Epilepsie Groei-wijzer heeft als doel om kinderen en jongeren te ondersteunen in hun zelfstandigheidsontwikkeling. Het is een gesprekshulpmiddel dat in het consult met de arts of verpleegkundige gebruikt kan worden. De gespreksonderwerpen zijn gelegen op het gebied van: eigen regie (Ik), Zorg en gezondheid, Relaties & vriendschappen, School of Studie, Werk, Wonen, Vervoer, Vrije tijd en Sport.

Publicatie(s)

Van Dr. Heleen van der Stege

In IPSO heb je kanker samen

Evaluatie van het bezoek aan inloophuizen door mensen met kanker en hun naasten.

Het bezoeken van inloophuizen: een kwalitatief perspectief op de ervaringen van mensen met kanker en hun naasten.

Verwijs kankerpatiënten naar inloophuizen

Waardevolle ondersteuning bij kanker nog niet op het netvlies bij artsen

Evaluation of a nursing aftercare intervention for patients with head and neck cancer treated with chemoradiation

What we want: chronically ill adolescents’ preferences and priorities for improving health care

Motivational factors in discussing sexual health with young people with chronic conditions or disabilities

Opgroeien met epilepsie: de Epilepsie Groei-wijzer

Evaluatie SeCZ TaLK in Zorg en Onderwijs

Using the new board game SeCZ TaLK to stimulate the communication on sexual health for adolescents with chronic conditions

Samenvatting van de resultaten van de onderzoeken door ResCon en Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie)

Op eigen benen verder

jongeren met chronische aandoeningen op weg naar zelfstandigheid in de zorg

Skills for Growing Up-Epilepsy: An exploratory mixed methods study into a communication tool to promote autonomy and empowerment of youth with epilepsy

Op Eigen Benen Verder: Jongeren met chronische aandoeningen op weg naar zelfstandigheid in de zorg

Resultaten van de internetenquête ‘Op Eigen Benen Verder’

Wat hangt samen met vitaliteit?

Readiness to transfer to adult care of adolescents with chronic conditions: exploration of associated factors

Using a Board Game About Sexual Health with Young People with Chronic Conditions in Daily Practice

A Research into Facilitating and Impeding Factors

Transitie van kinderzorg naar volwassenenzorg

revalidatie in actie

A nurse-led self-management support intervention (ZENN) for kidney transplant recipients using intervention mapping: protocol for a mixed-methods feasibility study

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen