Ga direct naar de content

Dr. Marleen Goumans

Lector Samenhang in de Ouderenzorg / Programmadirecteur Kenniscentrum Zorginnovatie

Marleen Goumans is programmadirecteur en lector Samenhang in de Ouderenzorg bij het Kenniscentrum Zorginnovatie. Daarnaast is zij innovatieadviseur bij zorgorganisatie Laurens.

'In de ouderenzorg gaat het erom de hele mens te zien.'

Meer dan ooit is inhoudelijke en organisatorische samenhang in de ouderenzorg nodig, nu de maatschappij vraagt om zorg die past bij de individuele oudere. Ook de vergrijzing, de oplopende zorgkosten en de teruggang in gekwalificeerd personeel maken betere samenhang nodig. In werkelijkheid is die samenhang vaak nog ver weg door een diversiteit aan thema's en vraagstellingen en een gesegmenteerde aanpak. Vanuit haar lectoraat ontwikkelt Marleen Goumans innovatieve kennis die zulke belemmeringen uit de weg ruimt, steunend op praktijkgericht onderzoek en verbonden met het beroepsonderwijs. Een belangrijk uitgangspunt in haar werk is het vermogen van mensen zelf sturing te geven aan hun leven. De individuele omstandigheden en de verbanden waarin ouderen leven moeten bepalend zijn, niet de schotten tussen organisaties en de wet- en regelgeving. Zo beoogt het project Even Buurten een integrale wijkaanpak waarbij informele zorg en formele zorg voor ouderen naadloos op elkaar aansluiten. Even Buurten is inmiddels in vier Rotterdamse wijken in vol bedrijf en zal in 2016 een vervolg krijgen.

Het lectoraat Samenhang in de Ouderenzorg is geïnitieerd en wordt gefinancierd door de Rotterdamse ouderenzorgorganisatie Laurens. Het lectoraat is geïnstalleerd binnen de onderzoekslijn Samenhang in Zorg van Kenniscentrum Zorginnovatie. Zo wordt de ideale basis voor verbinding van werkveld en de hogeschool gelegd.

Minors

Betrokken bij de volgende minors
  • Minor+ Zorg Slimmer Beter

    De gezondheidszorg is een interessant en complex werk- en toepassingsgebied voor veel verschillende professionals en bedrijven. Allereerst wordt aan de zorgprofessionals en de zorgorganisaties zelf gedacht.

  • Minor+ Resilient Rotterdam

    Hoe kunnen studenten meewerken aan het vinden van oplossingen voor lastige vraagstukken waar Rotterdam mee worstelt, variërend van sociale ongelijkheid, wateroverlast, woonproblematiek, fileproblemen, werkloosheid, cyberhacken tot het verminderen van fijnstof in de stad?

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.