Menu English

Odensehuis De Bovenkamer

De impact op het ondersteuningsaanbod bij geheugenproblemen of dementie en de ervaren baat door deelnemers

Odensehuizen zijn informatie-, advies- en ontmoetingsplekken voor mensen met geheugenproblemen of beginnende dementie en hun naasten. In Odensehuis De Bovenkamer in Vlaardingen wordt door Kenniscentrum Zorginnovatie een onderzoek gedaan naar de betekenis van de activiteiten van De Bovenkamer voor deelnemers en wat de toegevoegde waarde is ten opzichte van andere reguliere ondersteuning bij dementie.

Over het project

Introductie

Er is een laagdrempelige inloop bij Odensehuizen, de regie van de activiteiten ligt bij de deelnemers (bezoekers en vrijwilligers) en hun leefwereld, ervaringen en talenten worden daarbij ingezet. Odensehuizen worden de komende jaren belangrijker omdat meer mensen dementie krijgen. Maar ook omdat er een maatschappelijke verandering is in de benadering van dementie waarin steeds meer nadruk ligt op mogelijkheden van mensen met dementie en het behouden van een betekenisvol leven. De ondersteunende rol van Odensehuizen voor mensen met geheugenproblemen of dementie is vaak nog onbekend bij professionals, vrijwilligers en burgers die betrokken zijn bij dementie.

Projectbeschrijving

Odensehuis De Bovenkamer wil zichtbaar maken wat hun bijzondere betekenis is voor mensen met geheugenproblemen of dementie en hun naasten en daarmee de doelgroep beter bereiken. De vraagstelling:

Wat is de impact van de activiteiten van De Bovenkamer en de ervaren baat door deelnemers en hoe kan hier meer bekendheid aan worden gegeven?

Deelvragen:

  1. Wat is het ondersteuningsaanbod van De Bovenkamer en waarin (doelgroep, inhoud, vorm) onderscheidt zich dat van ander ondersteuningsaanbod bij dementie?
  2. Wat is de impact volgens betrokken vrijwilligers en professionals en professionals van samenwerkingsorganisaties?
  3. Wat is de ervaren baat van de activiteiten voor deelnemers met geheugenproblemen of dementie en hun naasten?
  4. Hoe kunnen de resultaten zichtbaar worden gemaakt voor betrokkenen bij dementie in Vlaardingen (professionals, mensen met dementie, naasten, vrijwilligers, inwoners)?

Impactanalyse inloophuizen en ervaren baat methode
In het onderzoek wordt een impactinstrument gebruikt voor inloophuizen (Avance Impact, 2021). Dit instrument biedt een toegankelijke manier om inzicht te geven in het doel en bereik van De Bovenkamer, de betekenis voor deelnemers en binnen het brede hulpaanbod dementie. In een eerste fase worden de doelgroep, deelnemers, organisatie, activiteiten en identiteit van De Bovenkamer in kaart gebracht en het perspectief van betrokken en samenwerkende vrijwilligers en professionals. De resultaten worden weergegeven in effecten- en betekeniskaarten. In een volgende fase worden met behulp van deze kaarten de bezoekers en hun naasten geïnterviewd over de ervaren baat van de activiteiten in hun dagelijks leven met geheugenproblemen of dementie. Ook wordt er aanvullende informatie gekregen door participerende observatie tijdens de activiteiten van De Bovenkamer.

Samenwerking

Er is een samenwerkingsverband tussen Kenniscentrum Zorginnovatie en de opleiding Verpleegkunde van Hogeschool Rotterdam met Odensehuis De Bovenkamer en Stichting De Windwijzer in Vlaardingen.

In De Bovenkamer vindt het onderzoek plaats samen met bezoekers, vrijwilligers en de coördinator van de activiteiten en andere vrijwilligers en professionals die betrokken zijn. De Windwijzer is het  ontmoetings- en activiteitencentrum waar De Bovenkamer onderdeel van is en opdrachtgever van het onderzoek.

Verbinding met het onderwijs

  • Studenten Verpleegkunde worden betrokken in een afstudeeropdracht naar de ervaringen van deelnemers aan de activiteiten van de Bovenkamer.
  • De resultaten van het onderzoek kunnen worden meegenomen in het onderwijs over dementie in de opleidingen Verpleegkunde, Ergotherapie en Social Work.

Projectfeiten

Looptijd

1 januari 2023 tot 1 januari 2024

Financiering

Stichting De Windwijzer in Vlaardingen

Lectoraat

Samenhang in de Ouderenzorg

Medewerkers

betrokken bij dit project
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen