Menu Zoeken English

Belang van ondersteunende netwerken voor ouderen

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie
M.J.B.M. Goumans, | Artikel | Publicatiedatum: 01 juni 2013
‘Even Buurten’ is een Rotterdams initiatief. Hierin proberen professionals uit zorg en welzijn via een integrale wijkaanpak de sociale netwerken rondom thuiswonende ouderen te verstevigen. Doel van dit sociale netwerk is (vroeg) signalering en het bieden van concrete hulp en ondersteuning aan kwetsbare ouderen. Uit onderzoek naar het ‘Even Buurten’-initiatief komt het belang van een sterk sociaal buurtnetwerk duidelijk naar voren. Het succes van een integrale wijkaanpak hangt in sterke mate af van een integraal formeel e´n informeel ondersteunend netwerk in de buurt. Formele en informele netwerken werken echter nog niet goed samen. En ook binnen het formele netwerk (bijv. tussen zorg en welzijn) wordt nog onvoldoende samengewerkt om kwetsbare ouderen optimale ondersteuning te bieden. Deze klinische les beschrijft hoe integrale, wijkgerichte ondersteuning beter tegemoetkomt aan de behoeften en wensen van kwetsbare ouderen.

Auteur(s)

Betrokken bij deze publicatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen