Menu
  English

  Ouderenzorg wordt efficiënter door process mining

  Publicatie van Kenniscentrum Business Innovation

  M.J.B.M. Goumans, A. Groen, A. Molen,van der, S. Yang | Artikel | Publicatiedatum: 06 oktober 2022
  Process mining haalt bruikbare informatie uit ongelooflijk grote bergen data om inzicht te krijgen in processen, om die te verbeteren. Ouderenzorgorganisatie Argos Zorggroep wilde met behulp van procesmining onderzoeken of enkele processen in de intramurale setting effectiever en efficiënter kunnen verlopen, door meer gebruik te maken van de data die de organisatie bezit en genereert. Onderwerp van onderzoek waren het opnameproces, het maandelijkse cliënt-volgproces en het jaarlijkse multidisciplinaire overleg, onder andere voor het vaststellen van de zorgzwaarte. De vraagstelling was: in hoeverre wordt er conform de afgesproken procedures gewerkt en wat zijn de verschillen tussen de huizen (locaties)?

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie