Menu English

HOPE

Het voorkómen van hittegerelateerde gezondheidsproblemen bij oudere mensen

Klimaatverandering leidt tot een toename en intensiteit van hittegolven. Het project HOPE (Responding to Heatwaves in the Older People Ecosystem) wil de gezondheidsbedreigingen van hittegolven op de agenda zetten van organisaties en professionals die betrokken zijn bij zorg voor ouderen. Het project is gericht op een inclusieve aanpak voor het hele ecosysteem. Partners uit verschillende landen (Nederland, Italië, Griekenland, Portugal en Frankrijk) hebben hun krachten gebundeld in een Erasmus+ project om samen te werken aan verschillende producten die bijdragen aan dit doel.

Over het project

Projectbeschrijving

Door klimaatveranderingen zijn periodes van extreme hitte zichtbaar in heel Europa. Tegelijkertijd is de kennis over de gevolgen van deze extreme hitte voor de gezondheid van ouderen én de manieren om deze te voorkomen nog niet breed bekend. Alle gemeenten in Nederland werken met een Hitteplan. Dit is gebaseerd op het Nationaal Hitteplan. Met het Nationaal Hitteplan worden organisaties, professionals en vrijwilligers die betrokken zijn bij de zorgverlening aan ouderen en chronisch zieken extra alert gemaakt op het feit dat het voor langere periode warm wordt. Zo kunnen zij passende maatregelen nemen om mensen goed te verzorgen tijdens de hitteperiode en negatieve gezondheidseffecten beperken. Elke zorgorganisatie heeft op zijn beurt een zogeheten hitteprotocol, dat medewerkers voorschrijft hoe te handelen bij extreme hitte.  

Het project HOPE beoogt kennisuitwisseling tussen Europese landen op dit onderwerp aan te jagen. Het project heeft tot doel de ernstige gezondheidsbedreigingen van hittegolven op de agenda te plaatsen van organisaties en professionals die betrokken zijn bij zorg voor ouderen. Het project is gericht op een inclusieve aanpak voor het hele ecosysteem. Dat betekent dat ook ouderen zelf een belangrijke partij zijn in dit project. Het doel is studenten, ouderen, mantelzorgers en welzijns- en zorgprofessionals beter toe te rusten om in te spelen op de behoeften van ouderen tijdens hittegolven en daardoor de gezondheidsrisico's te beperken.

Het is belangrijk om kennis uit te wisselen met betrekking tot hittegerelateerde gezondheidsproblemen en de interventies die worden toegepast in de verschillende landen. Op basis van deze kennisuitwisseling én op basis van literatuurstudies ontwikkelen we tools, zoals een e-learning.

Verbinding met het onderwijs

Het project biedt studenten van het Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO) en het Instituut voor Gezondheidszorg (IvG) de mogelijkheid om samen te werken aan dit thema via afstudeerprojecten, minorprojecten of stage. Twee studenten van IGO zijn betrokken als student-assistent. Het project levert verder een e-learning module op. Deze zal op bruikbaarheid worden getest door studenten van Hogeschool Rotterdam en vervolgens in het reguliere onderwijsaanbod worden aangeboden als keuzevak.

(Beoogde) resultaten

 1. Een (internationale) e-learning module voor studenten.
 2. Een Massive Open Online Course (MOOC) voor professionals, ouderen en mantelzorgers.
 3. Vaardigheden die bijdragen aan betere zorg voor ouderen tijdens hittegolven.
 4. Richtlijnen voor ecosystemen en een database van goede voorbeelden van samenwerking tussen projectpartners, ouderen en zorgverleners.
 5. Beleidsaanbevelingen ter ondersteuning van lokale en regionale overheden bij het bestrijden van hitterisico's voor hun oudere inwoners en de uitvoering in de gemeenten die bij het project betrokken zijn.
 6. Het uitwisselen van best practices op lokaal, landelijk en Europees niveau. Zie ook de website van het project HOPE.

Samenwerking

 • Er wordt samengewerkt met de volgende internationale partijen: 
  • In Nederland: Gemeente Rotterdam (algemeen projectleider).
  • In Italië: Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani ISRAA.
  • In Portugal: Irmandade Da Santa Casa Da Misericordia Da Amadora Ipss.
  • In Griekenland: Social Cooperative Enterprise of Cyclades.
  • In Frankrijk: Réseau européen pour l’ inclusion et l ‘action sociale locale, ELISAN. 
 • Kenniscentrum Zorginnovatie heeft de leiding over het research-deel. De Nederlandse, Italiaanse en Portugese partners zijn verantwoordelijk voor het leveren van overige input voor de e-learning en MOOC, zoals uitkomsten van grijze literatuursearches in de eigen taal, en goede praktijkvoorbeelden. De Griekse partner is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk bouwen van de genoemde platforms.
 • Alle partijen hebben frequent online-overleg, en bezoeken elkaar fysiek enkele malen per jaar gedurende de projectperiode.

In de media

ProjectfeitenLooptijd

april 2022 t/m april 2025
FinancieringHet project wordt gefinancierd door de Europese UnieLectoraat

lectoraat De Gezonde Wijk & lectoraat Samenhang in de Ouderenzorg 

Medewerkers

betrokken bij dit project
 • Rick Heikoop (docent, Instituut voor de Gebouwde Omgeving)
 • Julia Jansen (student-assistent, Instituut voor de Gebouwde Omgeving)
 • Thuja Martens (student-assistent, Instituut voor de Gebouwde Omgeving)
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen