Menu
  English

  Dr. Jeannette Nijkamp

  Hoofddocent Cultuur, Diversiteit en Participatie

  Jeannette Nijkamp is hoofddocent Cultuur, Diversiteit en Participatie en senior-onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam. Haar belangrijkste onderzoeksthema’s zijn verbinding tussen enerzijds kunst en cultuur en anderzijds zorg en welzijn, inclusieve samenwerking binnen het theater, sociale inclusie en het bevorderen van een gezonde leefstijl en gezondheid door middel van de gebouwde omgeving. Daarnaast is ze lector Gezonde Stad binnen Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen en verbonden aan het Institute of Future Environments.

  Jeannette is initiatiefnemer en onderzoeker van het project ‘Versterking van inclusieve samenwerking binnen het theater.’ Hierin wordt onderzocht hoe theatermakers, acteurs met een verstandelijke beperking en acteurs zonder een beperking op een gelijkwaardige manier kunnen samenwerken. Het project is een samenwerkingsverband van het lectoraat Disability Studies; Diversiteit in Participatie, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst, zes theatermakers/acteurs en zorginstelling Pameijer. Ook de gemeente Rotterdam is bij het project betrokken.

  Daarvoor was zij projectleider en onderzoeker van het project ‘Inclusieve podiumkunst voor artiesten met en zonder beperking.’ Ook deed zij onderzoek binnen het project ‘Dwars door de vierde wand’. Dit project was gericht op het uitbreiden van het pedagogisch instrumentarium van startende docenten door middel van theatergereedschap. Bij haar onderzoek betrekt zij studenten van verschillende opleidingen.

  Daarnaast is Jeannette sinds september 2019  lector Gezonde Stad aan de Hanzehogeschool Groningen. De focus van haar onderzoek ligt op het bevorderen van een gezonde leefstijl en een betere gezondheid door middel van interventies in de gebouwde omgeving. Hierbij werkt zij samen met het lectoraat De Gezonde Wijk.

  Achtergrond

  Jeannette studeerde sociologie en informatica. Voor haar loopbaan bij Hogeschool Rotterdam was zij onder meer coördinator kwaliteitsonderzoek en onderzoeker bij het Regionaal Patiënten Consumenten Platform Rijnmond. Zij deed onderzoek naar de patiënttevredenheid en knelpunten binnen verschillende sectoren van de zorg. Ook heeft zij in verschillende gemeenten Wmo-adviesraden opgericht in samenwerking met de lokale belangenorganisaties. Sinds 2008 is zij werkzaam bij Hogeschool Rotterdam, eerst als manager externe betrekkingen van de zorgopleidingen en daarna als (hoofd)docent.

  Promotieonderzoek

  Jeannette deed promotieonderzoek naar de bijdrage van creatieve ondernemers aan de ontwikkeling van de Afrikaanderwijk in Rotterdam. Op 16 december 2016 verdedigde zij haar proefschrift ‘Counting on Creativity. The Creative Class as Antidote for Neighbourhood Decline: the Case of Rotterdam.

  Counting on Creativity

  'The Creative Class as Antidote for Neighbourhood Decline: the Case of Rotterdam'

  Lees het proefschrift

  Volg Jeannette Nijkamp

  op social media

   LinkedIn

  Minors

  Betrokken bij de volgende minors

  Project(en)

  Van Dr. Jeannette Nijkamp

  Publicatie(s)

  Van Dr. Jeannette Nijkamp