Ga direct naar de content

Minor+ Zorg Slimmer Beter

Praktisch, sociaal en technologisch

De gezondheidszorg is een interessant en complex werk- en toepassingsgebied voor veel verschillende professionals en bedrijven. Allereerst wordt aan de zorgprofessionals en de zorgorganisaties zelf gedacht.

De gezondheidszorg is een interessant werk- en toepassingsgebied voor veel verschillende professionals en bedrijven. Innovaties zijn hard nodig om de gezondheidszorg toekomstbestendig te maken. De gezondheidszorg moet het vooral hebben van creatieve cross-overs tussen bestaande domeinen zoals technologie en ICT, industrial design en bouwkunde, sociale en culturele studies, openbaar bestuur, logistiek en facility management, bedrijfskunde en hrm. Om de zorg echt te veranderen is input nodig van buiten de sector.

Binnen dit Innovation Lab werken studenten van verschillende opleidingen een half jaar lang aan een complex vraagstuk uit de Rotterdamse gezondheidszorg, waarbij niet de oplossing, maar het innovatieve idee voorop staat.

Voorbeelden zijn vraagstukken zijn:

 • Een kindgerichte opzet van een polikliniek voor kinderen met chronische aandoeningen;
 • Een e-learningmodule voor medewekers en vrijwilligers om de veiligheid van kinderen in een nieuw te bouwen kindzorginstelling te garanderen.
 • Een app om jongeren met een licht verstandelijke beperking en buurtbewoners met elkaar in contact te brengen met het oog op een zinvolle dagbesteding van de jongeren.
 • Een op de culturele achtergrond van de ouderen afgestemd en gedigitaliseerd dagactiviteitenprogramma in een verpleeghuis;
 • Een dynamische inrichting van de gangen om dementerende bewoners in een verpleeghuis te verleiden uit hun kamers te komen en een passende dagbesteding te kiezen;
 • Een innovatieve marketingstrategie voor extramurale dienstverlening vanuit een revalidatiecentrum voor ouderen;
 • Een healing environment in een nieuw te bouwen revalidatiehotel voor ouderen.
 • Een bedrijfsplan voor de inzet van hbo-gezondheidszorgstudenten in een huisartsenpraktijk

Aan deze vraagstukken zitten allerlei aspecten (zorginhoudelijk, organisatorisch, bouwkundig, soicaal etc.) waardoor het belangrijk is om de vraagstukken vanuit diverse invalshoeken te belichten. Daarom gaat de studenten er in een multidisciplinair team mee aan de slag.

Voor de studenten is het een uitdagende leeromgeving waarin zij:

 • zich ontwikkelen op de competentie: Vernieuwingsgericht werken, Vraaggericht werken, Samenwerken, Interactief leervermogen, Kenniscreatie (de Honours competenties van de Hogeschool Rotterdam);
 • de kennis uit hun eigen vakgebied toepassen en verder verdiepen;
 • veel kennis opdoen over andere vakgebieden;
 • leren hoe ingewikkelde vraagstukken met meerdere belanghebbenden op een innovatieve manier aan te pakken;
 • veel ruimte krijgen om zelf te bepalen wat ze gaan doen en hoe ze dat gaan doen;
 • zich zowel theoretisch als creatief ontwikkelen

Kortom, een leeromgeving waarin de student een extra kwalificatie op het gebied van zorginnovatie ontwikkelt.

Best Practices

Hieronder is een impressie weergegeven van voorgaande jaren:

Collegejaar 2011 - 2012: een healing-environment in de ouderenrevalidatie

Zorgorganisatie Laurens bouwt in Rotterdam-Zuid een revalidatiehotel. Dit moet een instelling worden die de gastvrijheid en de hospitality van het hotelwezen combineert met de beste zorg. Maar hoe kan dit een echt vernieuwend concept worden? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen binnen deze twee werelden en wat is daarvan innovatief en bruikbaar? Onder begeleiding van vijf docenten werken studenten aan het ontwikkelen van hun innovatieve en creatieve kant, om zo Laurens van ideeën te voorzien. De studenten krijgen workshops van professionals uit de bouwwereld, zorg en het hotelwezen. Ook gaan zij op bezoek bij innovatieve projecten, congressen en beurzen. Dit alles om hét innovatieve idee aan Laurens aan te leveren en het revalidatiehotel een succes te maken.

Collegejaar 2012 - 2013: meer zelfmanagement door revaliderende ouderen

In 2012 draait de minor rond het revalidatiehotel voor ouderen van zorgorganisatie Laurens. Tegen de achtergrond van een dreigend personeelstekort in de zorg hebben de studenten hun tanden gezet in de vraag hoe Laurens in dit revalidatiehotel met het beschikbare personeel zorg- en dienstverlening van zo hoog mogelijke kwaliteit kan leveren. In de uitwerking die zij hebben gekozen, speelt zelfmanagement van de revalidant een belangrijke rol. De studenten hebben een innovatief ontwerp bedacht: Z-web. Deze website staat in het teken van het bevorderen van zelfmanagement. Z-web is vanaf elke gastenkamer toegankelijk via een computer, tablet of touch screen; alle zorgverleners hebben toegang via een tablet of smartphone.

Bekijk de projectbeschrijving voor meer informatie over het project. 

Collegejaar 2013 - 2014: professionals bevorderen de zelfregie van revaliderende ouderen

Tijdens de derde editie werkten de studenten aan de vraag hoe de zorgmedewerkers de eigen regie van de gast van het revalidatiehotel zouden kunnen bevorderen. Zij hebben de weg naar gedragsverandering opgevat als een reis en ontwierpen daarom een reiskalender - een soort scheurkalender voor alle zorgafdelingen - die het zorgteam iedere week van het jaar met een uitnodigende opdracht ertoe moet aanzetten aandacht te besteden aan de eigen regie van de gast.

Collegejaar 2014 - 2015: uitnodigende routes naar de huiskamers in het verpleeghuis

De opdracht voor dit collegejaar was voor het eerst niet meer specifiek gericht op het inmiddels in aanbouw zijnde revalidatiehotel van Laurens, maar meer op de ouderenzorg in het algemeen. Tijdens de minor+ hebben studenten een maquette gemaakt voor uitnodigende routes naar de huiskamers in het verpleeghuis.

Collegejaar 2015 - 2016: Cultuurspecifieke dagbesteding voor Chinese ouderen in een verpleeghuis

In dit jaar kwam de opdracht van een verpleeghuis van Laurens in Delftshaven, met een speciale afdeling voor Chinese ouderen. De vraag aan de studenten was iets te denken waardoor deze ouderen wat actiever zouden worden. De studenten hebben het idee uitgewerkt om er door middel van een technologisch feedbacksysteem achter te komen welke activiteiten de Chinese ouderen aanspreken en activeren.

Collegejaar 2016 - 2017: Een nieuw gebouw voor de kindzorginstelling CityKids

In dit jaar kwam de opdracht voor het eerst van CityKids, een organisatie verpleegkundige kinderdagopvang. CityKids gaat verhuizen naar een leegstaande kerk en wil daar een combinatie van diensten aanbieden. De studenten hebben drie innovatieve ideeën uitgewerkt: Een kindgerichte polikliniek, een e-learning module over veiligheid en een app voor jongeren met een licht verstandelijke beperking om als dagbesteding klusjes te kunnen doen voor buurtbewoners.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.