Ga direct naar de content

Minor+ Zorg Slimmer Beter

Praktisch, sociaal en technologisch

De gezondheidszorg is een interessant en complex werk- en toepassingsgebied voor veel verschillende professionals en bedrijven. Allereerst wordt aan de zorgprofessionals en de zorgorganisaties zelf gedacht.

Maar laten we vooral ook de professionals en bedrijven op het gebied van bijvoorbeeld technologie en ICT, industrial design, bouwkunde, logistiek, facility management, welzijn, sustainability, finance en hrm niet vergeten. Want om zorg echt te veranderen is er input nodig van buiten de sector zelf.

Binnen deze minor+ wordt aan verschillende Rotterdamse vraagstukken gewerkt. Voorbeelden zijn:

 • een dynamische inrichting van de gangen om bewoners van een instelling te verleiden uit hun kamers te komen;
 • innovatieve ‘guerrilla marketing’ voor extramurale dienstverlening vanuit een revalidatiecentrum;
 • een nieuw hulpmiddel om patiënten zelfstandig te laten oefenen met behulp van games;
 • een simulatieprogramma om zorgprofessionals te trainen in het omgaan met nieuwe apparatuur;
 • innovatieve zorgconcepten voor een nieuw te bouwen revalidatiehotel voor ouderen.

Aan deze vraagstukken zitten allerlei aspecten (zorginhoudelijk, organisatorisch, logistiek, financieel, creatief, etc.), dus voor het vinden van een oplossing is het noodzakelijk om de vraagstukken vanuit diverse invalshoeken te belichten. In een multidisciplinair team van studenten gaan zij met een van deze vraagstukken aan de slag.

Voor de studenten is het een uitdagende leeromgeving waarin zij:

 • zich ontwikkelen op Vernieuwingsgericht werken, Vraaggericht werken, Samenwerken, Interactief leervermogen, Kenniscreatie (de Honours competenties);
 • de kennis uit hun eigen vakgebied toepassen en verder verdiepen;
 • veel kennis opdoen over andere voor het project relevante vakgebieden;
 • leren hoe ingewikkelde vraagstukken met meerdere belanghebbenden op een innovatieve manier kunnen aanpakken;
 • veel ruimte krijgen om zelf te bepalen wat ze gaan doen en hoe ze dat gaan doen;
 • leren om de transfer van methodieken en concepten van andere vakgebieden naar de gezondheidszorg te maken.

Kortom, een leeromgeving waarin de student een extra kwalificatie op het gebied van zorginnovatie ontwikkelt.

Best Practices

Hieronder is een impressie weergegeven van voorgaande jaren:

Collegejaar 2011 - 2012: een healing-environment in de ouderenrevalidatie

Zorgorganisatie Laurens bouwt in Rotterdam-Zuid een revalidatiehotel. Dit moet een instelling worden die de gastvrijheid en de hospitality van het hotelwezen combineert met de beste zorg. Maar hoe kan dit een echt vernieuwend concept worden? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen binnen deze twee werelden en wat is daarvan innovatief en bruikbaar? Onder begeleiding van vijf docenten werken studenten aan het ontwikkelen van hun innovatieve en creatieve kant, om zo Laurens van ideeën te voorzien. De studenten krijgen workshops van professionals uit de bouwwereld, zorg en het hotelwezen. Ook gaan zij op bezoek bij innovatieve projecten, congressen en beurzen. Dit alles om hét innovatieve idee aan Laurens aan te leveren en het revalidatiehotel een succes te maken.

Collegejaar 2012 - 2013: meer zelfmanagement door revaliderende ouderen

In 2012 draait de minor rond het revalidatiehotel voor ouderen van zorgorganisatie Laurens. Tegen de achtergrond van een dreigend personeelstekort in de zorg hebben de studenten hun tanden gezet in de vraag hoe Laurens in dit revalidatiehotel met het beschikbare personeel zorg- en dienstverlening van zo hoog mogelijke kwaliteit kan leveren. In de uitwerking die zij hebben gekozen, speelt zelfmanagement van de revalidant een belangrijke rol. De studenten hebben een innovatief ontwerp bedacht: Z-web. Deze website staat in het teken van het bevorderen van zelfmanagement. Z-web is vanaf elke gastenkamer toegankelijk via een computer, tablet of touch screen; alle zorgverleners hebben toegang via een tablet of smartphone.

Bekijk de projectbeschrijving voor meer informatie over het project. 

Collegejaar 2013 - 2014: professionals bevorderen de zelfregie van revaliderende ouderen

Tijdens de derde editie werkten de studenten aan de vraag hoe de zorgmedewerkers de eigen regie van de gast van het revalidatiehotel zouden kunnen bevorderen. Zij hebben de weg naar gedragsverandering opgevat als een reis en ontwierpen daarom een reiskalender - een soort scheurkalender voor alle zorgafdelingen - die het zorgteam iedere week van het jaar met een uitnodigende opdracht ertoe moet aanzetten aandacht te besteden aan de eigen regie van de gast.

Collegejaar 2014 - 2015: uitnodigende routes naar de huiskamers in het verpleeghuis

De opdracht voor dit collegejaar was voor het eerst niet meer specifiek gericht op het inmiddels in aanbouw zijnde revalidatiehotel van Laurens, maar meer op de ouderenzorg in het algemeen. Tijdens de minor+ hebben studenten een maquette gemaakt voor uitnodigende routes naar de huiskamers in het verpleeghuis.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.