Menu English

Inclusieve Podiumkunst voor Artiesten met en Zonder Beperking

Naar een overdraagbare methodiek

Publicatiedatum: 15 juni 2017

In samenwerking met Theater Babel doet het lectoraat Disability Studies onderzoek naar het overdraagbaar maken van een werkwijze om theater te maken met acteurs met en zonder verstandelijke beperking.

Toon:

Introductie

Theater Babel Rotterdam maakt inclusieve theatervoorstellingen. Hierbij werken acteurs zonder beperkingen samen met acteurs met beperkingen die op de werkvloer ondersteuning ontvangen van leerwerkcoaches van Pameijer. Het theater wordt geleid door professionele theatermakers en werkt met professionele acteurs. Het is gericht op het realiseren van kwalitatief hoogwaardige artistieke producties die mensen laten nadenken over maatschappelijke vraagstukken. Hiermee wil het theater bijdragen aan een inclusieve samenleving.

Binnen het project is vooronderzoek gedaan ten behoeve van het ontwikkelen van een overdraagbare methodiek voor inclusief theater. Hieraan werkten ook studenten mee. Tevens is het platform 'Inclusief theater in Nederland' opgericht.

Projectbeschrijving

Inclusief theater is in Nederland nog geen gemeengoed. Daarom is in de internationale wetenschappelijke literatuur gezocht naar andere voorbeelden van inclusief theater.

Er is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd onder de bezoekers van twee voorstellingen van 'Het gedroomde café' van Theater Babel Rotterdam. Drie studenten van de minor Disability en Diversiteit hebben in het kader van minorproject bijgedragen aan de dataverzameling.

Drie andere studenten van de minor Disability en Diversiteit hebben onderzocht hoe acteurs met en zonder een beperking bij Theater Babel Rotterdam samenwerken. Dit heeft input opgeleverd voor het formuleren van het vervolgonderzoek.

Het symposium 'Onderzoek naar inclusief theater' van 8 juni 2018 vormde de afsluiting van het project. Tijdens het project zijn resultaten gedeeld. Ook is gediscussieerd over dilemma’s op het gebied van inclusief theater. Aan het eind van de bijeenkomst werd het platform 'Inclusief theater in Nederland' opgericht.

Vervolgprojecten

onder de noemer van Inclusieve Podiumkunsten zijn onderstaande projecten uitgevoerd