Ga direct naar de content

Disability en diversiteit

Maatschappelijk belang van en voorwaarden voor participatie

In deze minor staan leven, eigen regie, participatie en ervaringskennis van mensen met een beperking of chronisch aandoening centraal.

De voor- en nadelen van de participatiesamenleving staan volop in de belangstelling. Met nieuwe aandacht en vanuit verschillende perspectieven onderzoeken studenten in de minor Disability & Diversiteit de thema’s participatie, burgerschap en eigen regie. Zij maken kennis met een nieuw vakgebied, Disability Studies, waardoor zij worden uitgedaagd kritische vragen te stellen en te reflecteren op hun professie in relatie tot actuele onderwerpen.

Beschrijving

De minor wordt elk studiejaar georganiseerd voor 3e en 4e jaars studenten van gezondheidszorgopleidingen of sociale opleidingen van Hogeschool Rotterdam. De studenten voeren een praktijkopdracht uit, schrijven een essay en debatteren over actuele onderwerpen. Enkele producten die uit de minor voortkomen zijn hier in te zien.

Beoogde resultaten

In deze minor maken studenten kennis met andere perspectieven op disability, participatie, kwetsbaarheid en eigen regie. Dit helpt hen om kritisch na te denken over hun eigen professie en professionaliteit. Zij kunnen als kritisch-reflecterende professional aan de slag!

Samenwerkingspartners

PowerPlatform Hogeschool Rotterdam, Parkinson Vereniging, Stichting ZieZo, Revalidatiefonds, Stras, Rotterdams Centrum voor Theater

Producten

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.