Ga direct naar de content

Disability en diversiteit

Maatschappelijk belang van en voorwaarden voor participatie

In deze minor staan leven, eigen regie, participatie en ervaringskennis van mensen met een beperking of chronisch aandoening centraal.

In deze minor kunnen studenten zich verdiepen in het werken met mensen met een beperking of chronische aandoening, in de betekenis van leven met een beperking en wat daar bij hoort in de huidige samenleving.

De voor- en nadelen van de participatiesamenleving staan volop in de belangstelling. Met nieuwe aandacht en vanuit verschillende perspectieven onderzoeken studenten in deze minor de thema’s participatie, burgerschap en eigen regie. Studenten maken kennis met een nieuw vakgebied, Disability Studies, waardoor zij worden uitgedaagd kritische vragen te stellen en te reflecteren op actuele onderwerpen.

In het theoretisch deel komen onder andere beeldvorming, ervaringskennis, de impact van hulpmiddelen en wat dit betekent voor participatie, ruimte voor eigen regie en diversiteit in de samenleving aan de orde. Ook de actualiteit van het thema participatie in de zorg komt aan bod. Daarnaast ontwikkelt de student door literatuur, discussies en opdrachten een eigen visie en een genuanceerd en kritisch oordeel over de participatie van mensen met beperkingen en wat dit betekent voor maatschappelijke diversiteit en de verschillende zorgprofessies.  

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.