Menu English

Rob Arnoldus

Docent-onderzoeker

Rob Arnoldus combineert onderzoek doen bij Kenniscentrum Talentontwikkeling met lesgeven bij het Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO).

Rob Arnoldus is opgeleid als Maatschappijhistoricus. Bij Kenniscentrum Talentontwikkeling doet hij onderzoek naar de samenwerking formeel-informeel bij de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid. Het gaat hierbij om het samenspel tussen formele zorg/ondersteuning van professionals en informele zorg/sociale steun van vrijwilligers. Dit samenspel roept nieuwe vragen op over bijvoorbeeld de nieuwe taak en opgave van de professional.

Recentelijk was hij betrokken bij de Wmo-werkplaats Rotterdam en deed hij onderzoek naar de verplichte tegenprestatie waar bijstandsgerechtigden in Rotterdam mee te maken krijgen. Die krijgt veelal vorm in vormen van ‘verplicht vrijwilligerswerk’, zoals koffie schenken voor ouderen of boodschappen doen. 

In een leerkring tegenprestatie is kritisch gekeken naar de nieuwe opgave voor de betrokken professionals. Er zijn meerdere publicaties verschenen over dit onderwerp – waaronder een publicatie in het Jaarboek Sociale Vraagstukken.

Publicatie(s)

Van Rob Arnoldus