Menu
  English

  Lerend sociale professionals: werkboek Wmo praktijken

  Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

  J. Hofs, A.F. Sepp, F. Post, R. Brabander,de, G.T. Witte, A. Kooiman, Sandra Lohman, Guido Walraven, D.J. Avest,ter, Rob Arnoldus, M. Matthijssen, S.I.Z.A. Dudevszky | Boek | Publicatiedatum: 01 januari 2015
  In de Wet maatschappelijke ondersteuning staat de eigen verantwoordelijkheid van de burger voor zelfredzaamheid en participatie in de samenleving voorop. Maatschappelijke ondersteuning richt zich op het stimuleren en versterken van de eigen kracht van de burger en van zijn/haar informele sociale netwerk. Pas wanneer die zijn overwogen komen professionele arrangementen in beeld. In het kader van de drie decentralisaties ontstaan er in de meeste gemeenten sociale wijkteams, waarin professionals vanuit heel verschillende disciplines samenwerken. Tegelijkertijd moeten professionals ook steeds meer samenwerken met vrijwilligers, onder meer in het sociale netwerk van cliënten en burgers. Er vindt een grote omslag in het sociale domein plaats, die wel de grootste wordt genoemd sinds Thorbecke in 1848 de relaties tussen gemeenten en rijk vormgaf (RMO, 2014). De vooronderstelling erachter is, dat gemeenten betere mogelijkheden hebben om aan burgers maatwerk te bieden waarin ook de verbinding wordt gelegd met andere beleidsterreinen.

  Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

  Betrokken bij deze publicatie