Menu English

De Participatiewet als middel. Over meedoen en meetellen gesproken

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

Rob Arnoldus | Artikel | Publicatiedatum: 08 december 2016
De Participatiewet vormt het sluitstuk van de eerder ingezette decentralisaties in het sociale domein in de context van de transitie naar een participatiesamenleving. Het ambitieuze doel van de Participatiewet is een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen bij voorkeur regulier werk verricht. Deze overkoepelende wet kan afwenteling van aanspraken voorkomen en ook bijdragen aan demedicalisering door in te zoomen op wat de werkzoekende wel kan.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie