Menu English

Uw ziekteperceptie is de mijne niet!

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

Rob Arnoldus | Artikel | Publicatiedatum: 01 september 2013

DSM-5 over de Somatische Symptoom Aandoening (SSD)

Worden we met z’n allen steeds gekker? In DSM-5, de nieuwe versie van het handboek van de American Psychiatric Association (APA), maken we kennis met een reeks nieuwe, weinig afgebakende stoornissen. Een daarvan is de Somatische Symptoom Aandoening (SSD). Met dit nieuwe label ligt slodderdiagnostiek op de loer.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie