Menu English

Tegenprestatie op maat geeft betekenis

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

Rob Arnoldus, J. Hofs | Artikel | Publicatiedatum: 01 januari 2015
Zolang bijstandsontvangers meebeslissen over de invulling van een verplichte tegenprestatie, geeft die structuur en betekenis. Dat blijkt uit een onderzoek van de Wmo-werkplaats Rotterdam. De onderzoekers hebben bijstandsontvangers, klantmanagers en werkgevers geïnterviewd. Zij concluderen onder andere: “De onbetaalde werkzaamheden geven menig Rotterdamse klant – in ieder geval op korte termijn – structuur en betekenis.” Tegelijkertijd constateren ze ook dat een tegenprestatie de kans op

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie