Menu English

Over de verplichte tegenprestatie in Rotterdam

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

Josien Hofs, Rob Arnoldus | Artikel | Publicatiedatum: 01 januari 2015

een kwestie van “Sturen op zelfsturing”?

In de afgelopen jaren hebben diverse gemeenten besloten tot de invoering van een verplichte tegenprestatie die in september 2013 door de Inspectie werd omschreven als de “ meest concrete uiting van het uitgangspunt van wederkerigheid zoals in de Wet Werk en Bijstand is opgenomen”. De Wmo-werkplaats Rotterdam vroeg zich af hoe de wederkerigheid in de Rotterdamse beroepspraktijk gestalte krijgt. In 2013-2014 is onderzoek gedaan naar de manier waarop in twee Rotterdamse deelgemeenten (Kralingen-Crooswijk en Overschie) met de verplichte tegenprestatie is gewerkt. Daarbij hebben we diverse perspectieven gehanteerd: die van de klanten, van uitvoerende klantmanagers / activeringsconsulenten, van het beleid, van de ontvangende (vrijwilligers)organisaties en van de opleidingen. Er zijn zowel activeringen op groepsniveau als op individueel niveau onderzocht. Er is gesproken met sleutelfiguren en betrokkenen in de gemeente Rotterdam en er zijn o.a. vijf activeringsconsulenten en vijftien klanten geïnterviewd, groepsbijeenkomsten bijgewoond en vrijwilligersmarkten bezocht. In dit artikel staan we stil bij de gehanteerde werkmethode, Sturen op Zelfsturing. De volledige tekst van het rapport is te vinden op (http://media.wmowerkplaatsrotterdam.nl/media/76-Verplicht_vrijwillig03def.pdf). Een belangrijke vraag was: wat kunnen we kunnen leren van klanten de die voortaan zelf het heft in handen (moeten) nemen.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie