Menu English

Niet alle vlekjes zijn makkelijk weg te werken: passend onderwijs in perspectief

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

Rob Arnoldus, A. Bouwman-van Ginkel | Artikel | Publicatiedatum: 30 mei 2012
Het is weer tijd voor verandering in het onderwijs. Nederland krijgt passend onderwijs.De toekomst van veel ambulante begeleiders is, voor zover ze niet al ontslagen zijn, onzeker. Er komen nieuwe regionale samenwerkingsverbanden. De omstreden bezuiniging van 300 miljoen is dankzij het Kunduz-akkoord voorlopig van de baan, maar het speciaal onderwijs moet nog steeds plaatsmaken voor ‘normaal’ passend onderwijs. De leerkracht op een reguliere school zal voortaan moeten leren omgaan met de ‘zorgleerlingen’ en de ‘kinderen met een vlekje’.De komst van deze onderwijsinnovatie roept vragen op. Hoe worden die speciale kinderen momenteel in het onderwijsstelsel ingepast?, en: Hoe verhoudt het nieuwe passend onderwijs zich tot het Weer Samen Naar School-beleid (WSNS) en het streven naar inclusief onderwijs? Past het om te denken en spreken in termen van passend onderwijs? Wat is dat en ‘last but not least’: Wat betekent dit voor de Rotterdamse beroepspraktijk? Passend onderwijs wordt in deze bijdrage in perspectief geplaatst.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie