Menu English

Op weg naar samenspel

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

A. Knoope, D.J. Avest,ter, Rob Arnoldus, F. Post | Rapport | Publicatiedatum: 01 oktober 2017

Bundel Werkgroep ‘formeel – informeel’

Vanuit de overkoepelende invalshoek ‘integraal werken in de wijk’ wordt er door de Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid gezamenlijk gewerkt om van en met elkaar te leren. Alle partners geven invulling aan de projecten en bouwen zo gezamenlijk aan een lerende werkplaats. We delen, verbinden en ontwikkelen samen (praktijk)kennis waarbij we vanuit verschillende perspectieven zoeken naar nieuwe waarden en nieuwe manieren om het ‘dragend vermogen’ van de samenleving te vergroten en te versterken.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie