Menu English

Verplicht vrijwillig

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

J. Hofs, Rob Arnoldus | Rapport | Publicatiedatum: 01 januari 2014

een onderzoek naar de verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden

Deze rapportage onder de noemer ‘Verplicht vrijwillig’ bevat de weerslag van een deelonderzoek van de Wmo-werkplaats Rotterdam naar de Rotterdamse aanpak van de verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden. Rotterdam kent een lange traditie om voor de moeilijk(er) te bemiddelen groepen participatieplaatsen te realiseren. Het streven is (ook) de zogeheten activeringsgroep, dat wil zeggen werkzoekenden met een wwb-uitkering van vijf jaar of langer – met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt – mee te laten doen.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie