Menu English

Poolse medelanders

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

Sun Dijk,van, Barbara Stramska, Rob Arnoldus | Artikel | Publicatiedatum: 31 mei 2011

ze zijn niet meer weg te denken

De nieuwe medelanders komen tegenwoordig uit Midden- en Oost-Europa (MOE). Let op: het zijn dus geen ‘Oost-Europeanen’. Beleidsmakers spreken van MOE-landers. In deze bijdrage aandacht voor de meest omvangrijke groep: de Poolse migranten. De Poolse arbeidsmigranten komen tegenwoordig veelal per touringcar en parkeren die in de grote steden. Hun aankomst blijft niet onopgemerkt. Polen melden zich op de Nederlandse arbeidsmarkt. De populatie van scholen verandert. Ondertussen vallen er harde woorden over kansarme massa-immigratie. Opnieuw wordt een multicultureel drama gevreesd. Politici dringen aan op verplichte inburgering. Dat roept vragen op. Blijven de Polen in Nederland wonen? Wat is hun woon- en werksituatie? Is daadwerkelijk sprake van een multicultureel drama en hoe staat het eigenlijk met welzijnsinterventies en met de civil society: de zelforganisaties?

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie