Menu English

Compendium voor de verplichte tegenprestatie bijstandsgerechtigden

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling

J. Hofs, Rob Arnoldus | Rapport | Publicatiedatum: 01 januari 2015
Dit compendium is gemaakt naar aanleiding van een onderzoek naar de gang van zaken bij de verplichte tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden in Rotterdam. Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat er voor de medewerkers van de gemeenten handleidingen zijn met richtlijnen voor de praktijk, maar dat een vanuit het perspectief van de klant geschreven handleiding ontbreekt. Het compendium is bedoeld voor alle bijstandsgerechtigden en voor degenen die hen ondersteunen, en bevat algemene informatie over de tegenprestatie. De vormgeving van de maatregel en ook de uitvoering kan per gemeente verschillen. Aan die lokale verschillen wordt om praktische redenen in het compendium geen aandacht besteed

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie