Menu
    English

    Toegevoegde waarde van e-hrm

    Hogeschool Rotterdam ondersteunt de hrm-processen met het programma Youforce, afkomstig van softwareleverancier Raet. In 2017 zijn de geplande vervolgstappen in de verdere digitalisering van hrm-processen voor in- en doorstroom uitgevoerd.

    De invoer start direct bij de bron en binnen volledig digitale processen worden documenten geautomatiseerd opgesteld. Hiermee neemt het aantal administratieve handelingen af. Er zijn voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van de nieuwe reiskostenregeling woon-werkverkeer dat per januari 2018 van kracht is, en voor het geautomatiseerd toepassen van de fiscale uitruilregeling.

    Eind 2017 is daarnaast het declaratieproces in Youforce geëvalueerd. Rondom gebruiksgemak en verduidelijking van het proces zijn de nodige verbeterpunten geïnventariseerd. De hogeschool volgt de ontwikkelingen rondom e-hrm op de markt en bespreekt haar ambities met Raet. De ontwikkelingen in Youforce bieden in de toekomst mogelijkheden om de gebruikservaring te verbeteren.