Menu English

Onderwijs en onderzoek

Hogeschool Rotterdam heeft in 2017, net als in voorgaande jaren, verder gewerkt aan het aanbieden van contextrijk onderwijs waarin onderwijs, beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek vervlochten zijn.

Voor de onderzoeksfunctie van Hogeschool Rotterdam, georganiseerd in de vijf kenniscentra en twee Centres of Expertise, staat de impact op het onderwijs centraal. Door deze partijen is ook in 2017 intensief samengewerkt.

De financiële middelen die in 2017 de samenwerking tussen onderwijs en onderzoek stimuleerden, kwamen voort uit een verdere uitwerking van de in 2016 gemaakte afspraken. In 2016 is afgesproken dat op hogeschoolniveau op termijn 10 procent van de totale loonsom van docerend personeel wordt besteed aan onderzoek. Het uitgangspunt van deze zogenaamde ‘10% regeling’ is dat kenniscentra, instituten en Centres of Expertise met elkaar afspraken maken over de inzet van onderzoekscapaciteit. Voor 2017 werd dit geconcretiseerd in de afspraak dat ten minste 3 procent direct besteed diende te worden aan de inzet van docenten bij de kenniscentra.

Net als in 2016, is dit doel in 2017 niet gehaald, mede door andere financiële beleidskeuzes voor kenniscentra en instituten. Intern heeft een brede dialoog plaatsgevonden over een meer optimale inzet van deze regeling en dit zal in 2018 en daarna tot een positievere uitwerking moeten leiden.

Het Regieorgaan Onderzoek en Onderwijs (RoOO) dat sinds 2015 actief is, heeft ook in 2017 de nodige projecten uitgezet om de verbinding tussen onderzoek en onderwijs op strategisch niveau, in beleid, in organisatie, in middelen en in cultuur verder te ontwikkelen. Projecten waar het RoOO opdracht toe gaf in 2017 waren onder andere: projecten voor publicatiebeleid, projecten voor datamanagement en een project gericht op het verbeteren van het bijhouden van kengetallen voor onderzoek.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen