Menu English

Instroom

Behandelden we hierboven het assortiment opleidingen van de hogeschool, in deze paragraaf zullen we ingaan op de instroom per type onderwijs. Onder instroom vallen de studenten die op 1 oktober van het betreffende studiejaar stonden ingeschreven en nog niet eerder waren ingeschreven bij de betreffende hogeschool in hetzelfde type hoger onderwijs (bachelor, Ad of master).

HR heeft eind 2017 bijna 20% meer inschrijvingen dan in 2013.

Een student die bij dezelfde hogeschool meerdere opleidingen start, wordt één keer geteld. De informatie over de aantallen is afkomstig van de Vereniging Hogescholen. De Ad-opleidingen vormen met ingang van 1 januari 2018 een zelfstandig type hoger onderwijs zijn, de Vereniging Hogescholen heeft de aantallen instromers met terugwerkende kracht hierop aangepast. Dit leidt tot hogere studentaantallen dan in het jaarverslag van 2016.

Instroom naar opleidingstype en opleidingsvorm

De instroom van studenten bij Hogeschool Rotterdam stijgt al jaren gestaag. In 2017 trad de stijging bij alle opleidingstypen en varianten op, met uitzondering van de masters.

De totale populatie van Hogeschool Rotterdam laat ook een groeiende trend zien, vooral bij de voltijd- en duale opleidingen. Deze groei wordt – naast een stijging van de instroom – veroorzaakt door langstudeerders, als gevolg van een dalend diplomarendement (zie onderdeel ‘diplomarendement’).

Instroom naar opleidingstype

 20132014201520162017
Bachelor

8.552

8.658

8.602

8.841

9.233

Associate degree

928

855

1.009

1.179

1.316

Master

181

186

200

247

223

Totaal9.6619.6999.81110.26710.772

Bron: Vereniging Hogescholen ‘Instroom 2017’, publicatiedatum 1 februari 2018

Inschrijvingen per opleidingstype

 20132014201520162017
Bachelor

30.876

31.911

32.639

33.753

34.712

Associate degree

1.365

1.605

1.844

2.274

2.714

Master

462

478

491

564

611

Totaal32.70333.99434.97436.59138.037

Bron: Vereniging Hogescholen ‘Inschrijvingen 2017’, publicatiedatum 1 februari 2018

Instroom per vorm Bachelor en Associate degree

 20132014201520162017
Voltijd / duaal

8.600

8.777

8.767

9.135

9.592

Deeltijd

880

736

844

885

957

Totaal9.4809.5139.61110.02010.549

Bron: Vereniging Hogescholen ‘Instroom 2017’, publicatiedatum 1 februari 2018

Inschrijvingen per vorm Bachelor en Associate degree

 20132014201520162017
Voltijd / duaal

28.809

30.325

31.323

32.718

33.944

Deeltijd

3.432

3.191

3.160

3.309

3.482

Totaal32.24133.51634.48336.02737.426

Bron: Vereniging Hogescholen ‘Inschrijvingen 2017’, publicatiedatum 1 februari 2018

Instroom naar vooropleiding en diversiteit

In de periode 2012–2014 nam bij voltijd- en duale opleidingen bachelor en Ad het percentage instromers met een Nederlandse achtergrond landelijk licht toe om daarna weer iets te dalen. Bij Hogeschool Rotterdam is sinds 2013 sprake van een dalende trend. Dat betekent dat er steeds meer studenten met een migratieachtergrond instromen in het hoger beroepsonderwijs. Bij Hogeschool Rotterdam is dit aandeel (bijna 40%) beduidend hoger dan landelijk (minder dan 30%).

Instroom Ba / Ad vt / du naar herkomst (% Nederlandse achtergrond)

 20132014201520162017
Hogeschool Rotterdam

61,6%

60,8%

60,2%

59,6%

59,3%

Nederland totaal

71,8%

71,9%

71,2%

71,3%

71,2%

Bron: Vereniging Hogescholen ‘Instroom 2017’, publicatiedatum 1 februari 2018

Het aandeel havisten binnen de landelijke instroom was in 2017 weer iets lager dan in 2016 en 2015. De daling was gelijk aan de stijging van het aantal mbo'ers; in 2017 lag het aandeel mbo'ers op ruim 30%. Bij Hogeschool Rotterdam is eenzelfde ontwikkeling te zien. Het percentage mbo’ers bij Hogeschool Rotterdam is hoger dan het landelijke percentage. Dit komt vooral doordat Hogeschool Rotterdam de grootste aanbieder van Ad-trajecten is, waar de meerderheid van de instroom uit mbo’ers bestaat.

Instroom Ba / Ad vt / du naar vooropleiding (% havo)

 20132014201520162017
Hogeschool Rotterdam

48,3%

47,4%

49,1%

50,1%

47,7%

Nederland totaal

49,6%

49,8%

50,1%

51,3%

49,5%

Bron: Vereniging Hogescholen ‘Instroom 2017’, publicatiedatum 1 februari 2018

Instroom Ba / Ad vt / du naar vooropleiding (% mbo)

 20132014201520162017
Hogeschool Rotterdam

32,9%

35,6%

34,2%

33,0%

34,6%

Nederland totaal

28,9%

30,2%

29,1%

28,9%

30,2%

Bron: Vereniging Hogescholen ‘Instroom 2017’, publicatiedatum 1 februari 2018

Studiekeuzecheck

Aankomend studenten doen de studiekeuzecheck (SKC). Het doel van de SKC is dat de aankomend student op de juiste plek terechtkomt en dat daardoor minder studenten uitvallen of switchen. Bij Hogeschool Rotterdam bestaat de SKC minimaal uit een gesprek van een docent of studieloopbaanbegeleider met de aanmelder. In dat gesprek krijgt de aanmelder ook een advies. Dat kan positief, positief met aandacht of negatief zijn. Bij selectieve opleidingen én aanmelding na 1 mei, is dit advies bindend.

Onderstaande tabel laat zien dat er in aanloop naar studiejaar 2017 door ruim 13.500 aanmelders een studiekeuzecheck was gedaan. Dat is veel meer dan in de jaren ervoor. In veel gevallen kregen de aankomend studenten een positief advies. Een wezenlijke verandering sinds 2016 betrof de mogelijkheid om – naast positief of negatief – het advies ‘positief met aandacht’ te geven. In 2017 kreeg 15% van de aanmelders dit advies.

Gevoerde studiekeuzechecks en uitkomsten (% van alle SKC's)

 2014201520162017
Positief studiekeuzeadvies

11.972 (93%)

11.936 (94%)

10.140 (82%)

10.730 (79%)

Positief met aandacht

-

-

1.547 (12%)

2.028 (15%)

Negatief studiekeuzeadvies

921 (7%)

738 (6%)

689 (6%)

791 (6%)

Totaal aantal SKC’s12.89312.67412.37613.549

Bron: interne cijfers HR, Dienst Concernstaf, afdeling Onderzoek & Analyse

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen