Menu English

Deelname aan pilot flexibiliseren leeruitkomsten

Hogeschool Rotterdam werkt vanaf 2014 aan de revitalisering van haar deeltijdonderwijs. In dat jaar is door de instituten een visie ontwikkeld die uitgaat van flexibel, specifiek op de deeltijdstudent toegesneden onderwijs. Steeds na 2 jaar moet het daarbij voor studenten mogelijk zijn een graad te behalen (Ad, bachelor, master).

Door de minister van OCW is de mogelijk gecreëerd om pilots te ontwikkelen voor innovatie van de deeltijdopleidingen, waarbij wordt uitgegaan van flexibele leeruitkomsten. Een aantal instituten van de hogeschool heeft belangstelling getoond hieraan deel te nemen en pilotvoorstellen ontwikkeld. In april 2017 is er subsidie aangevraagd voor deelname aan de pilot van 1,8 miljoen voor de instituten Economie, IvL, IvG en ISO. Deze subsidie in juni 2017 door OCW toegekend.

De economische deeltijdopleidingen zijn in september 2017 gestart met een vernieuwde aanpak van het onderwijs, waarvoor OC&W subsidie beschikbaar stelt in het kader van de Pilot flexibilisering leeruitkomsten.

De economische deeltijdopleidingen gingen hierbij voorop. In januari 2017 hebben zij positief advies gekregen van de NVAO en OCW om deel te nemen aan deze pilot. In september zijn de opleidingen gestart met een vernieuwde aanpak van het onderwijs. De overige instituten hebben wat meer tijd genomen om hun voorstellen uit te werken. Deze zijn in 2018 ingediend (en goedgekeurd). Zij gaan vanaf september 2018 het vernieuwde deeltijdonderwijs aanbieden. De pilotperiode duurt tot september 2022. De hogeschool neemt nu met in totaal 9 opleidingen, verdeeld over vier instituten, deel aan de pilot flexibiliseren leeruitkomsten.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen