Menu English

Continuïteitsparagraaf

De continuïteitsparagraaf gaat in op de financiële gevolgen van het gevoerde en te voeren beleid, zoals de verwachte exploitatieresultaten en ontwikkeling van de vermogenspositie in de komende jaren. De paragraaf is opgebouwd uit de Gegevensset (A) en Overige Rapportages (B). De cijfers voor de jaren na 2017 zijn gebaseerd op begroting 2018, inclusief de meerjarenbegroting 2019-2022.

Toon:

Kengetallen (stand 31 december 2017)

 201720182019202020212022
Personele bezetting in fte 2.761 2.769 2.840 2.878 2.962 3.010
Management/directie 184 182 182 182 182 182
Onderwijzend personeel 1.729 1.716 1.767 1.798 1.881 1.916
Wetenschappelijk personeel 29 31 31 31 31 31
Overige medewerkers 819 840 859 867 868 881
Studentaantallen (stand 1 okt)   37.926 38.426 38.676 38.926 38.926
Onderwijzend personeel/Totaal 62,6% 62,0% 62,2% 62,5% 63,5% 63,6%

Toelichting op de meerjarige kengetallen

  • De hogeschool streeft naar uitbreiding van het aantal fte’s onderwijzend personeel in vergelijking met het niet-onderwijzende deel van het totale personeelsbestand. Dit komt tot uitdrukking in de verwachte stijging van het kengetal onderwijzend personeel / totaal op de (middel-)lange termijn.
  • Het totale studentaantal (inclusief nieuwe instroom, exclusief septemberstakers) is in 2017 38.505. Voor 2018 en verder zijn de studentaantallen conform de meerjarenbegroting 2018 opgenomen. Uitgegaan is van de assumptie dat de studentaantallen van de hogeschool na een lichte toename tot en met 2021 op de langere termijn een stabiel beeld geven.
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen