Menu English

Kengetallen per 31 december 2017

Binnen de hogeschool is een Financieel Sturingskader in ontwikkeling dat de door de Inspectie van het Onderwijs opgelegde financiële ratio’s omvat, evenals door de hogeschool zelf gekozen kengetallen waarmee onder andere de verdeling van het personeelsbestand over onderwijzend en niet-onderwijzend personeel wordt gemonitord.

De uitkomsten in 2017 op de externe ratio’s is als volgt:

Ratio's Inspectie van het Onderwijs

OmschrijvingDefinitieSignalerings-waarde IvhOStreef-waarde HRNorm HRRealisatie 2017
1: Huisvestingsratio (Huisvestingslasten + afschrijvingen gebouwen en terreinen) / totale lasten x 100% > 15% ≤ 12% ≤ 15% 9.9%
2: Rentabiliteit (1-jarig) Resultaat jaar t / totale baten jaar t x 100% < -10% ≥ -5% ≥ -10% 1.2%
3a: Rentabiliteit (2-jarig) (retrospectief) ∑ (Resultaat jaar t-1; resultaat jaar t) / ∑ (totale baten jaar t-1; totale baten jaar t) x 100% < -5% ≥ -3% ≥ -5% -0.8%
3b: Rentabiliteit (2-jarig) (prospectief) ∑ (Resultaat jaar t; resultaat jaar t+1) / ∑ (totale baten jaar t; totale baten jaar t+1) x 100%) < -5% ≥ -3% ≥ -5% 1.1%
4a: Rentabiliteit (3-jarig) (retrospectief) ∑ (Resultaat jaar t-2; resultaat jaar t-1; resultaat jaar t) / ∑ (totale baten jaar t-2; totale baten jaar t-1; totale baten jaar t) x 100% < 0% ≥ 2% ≥ 0% -2.0%
4b: Rentabiliteit (3-jarig) (prospectief) ∑ (Resultaat jaar t; resultaat jaar t+1; resultaat jaar t+2) / ∑ (totale baten jaar t; totale baten jaar t+1; totale baten jaar t+2) x 100% < 0% ≥ 2% ≥ 0% 0.9%
5: Solvabiliteit II (Eigen vermogen + voorzieningen) / totale vermogen x 100% < 30% ≥ 32% ≥ 30% 39.3%
6: Weerstandsvermogen Eigen vermogen / totale baten x 100% < 5% ≥ 10% ≥ 5% 20.5%
7: Current ratio (Vorderingen + liquide middelen) / kortlopende schulden < 0,5 ≥ 0,6 ≥ 0,5 0.66

De scores op de kengetallen in 2017 voldoen aan de gestelde normen met uitzondering van de retrospectieve driejarige rentabiliteit: de relatief lage resultaten in 2015 en 2016 vanwege het genomen voorschot op de introductie van het leenstelsel hebben een neerwaarts effect op de uitkomst, waardoor deze onder de norm uitkomt.

De gemiddelde personeelsformatie in 2017 was 2.782 full time equivalents (fte) . Van deze formatie is 61,3% aan te merken als onderwijzend personeel. In 2016 was 60,1% van de gemiddelde personeelsformatie (2.762 fte) onderwijzend personeel. 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen