Menu Zoeken English

Belastingen

De belangrijkste functie van belasting is de budgettaire functie. Dit houdt in dat de opbrengst van de heffing is bedoeld voor het financieren van collectieve goederen en diensten waarvan politiek bepaald wordt dat zij algemeen toegankelijk moeten zijn. Hierbij kan worden gedacht aan zaken als defensie, politie, rechtspraak, het wegennet, sociale zekerheid, bijstand, zorg, subsidies, kunst en cultuur.

Belastingheffing heeft daarnaast een instrumentele functie. Dit houdt in dat de overheid met de belastingheffing nevendoeleinden voor ogen heeft. Hierbij kan worden gedacht aan een wijziging van de inkomensverdeling (verdelingsfunctie), een bescherming van nationale bedrijvigheid (allocatiefunctie), het beïnvloeden van conjunctuurbeleid (stabilisatiefunctie) of het stimuleren van milieuvriendelijk, gezond of sociaal gedrag.

Aansluitend profiel

 • Natuur en Techniek
 • Economie en Maatschappij

Meest relevante vakken

 • Economie
 • Management en organisatie
 • Wiskunde A

Voorbeelden van hoofdvragen

Belastingen
 • Wat doet een fiscalist?
 • Wat zijn belastingen?
 • Welke soorten belastingmiddelen ken je?
 • Hoe wordt belasting geheven?
 • Waarom moet er belasting betaald worden?
 • Wat doet de overheid met de belastingopbrengst?
 • Wie betaalt er belasting?

Inspiratie

rondom het thema belastingen

Opleidingen met dit onderwerp

Welke opleiding wil jij volgen?

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen