Menu
  English

  Chronische ziekte

  Studeer je met een chronische ziekte? Als je ziekte invloed heeft op je studie is het belangrijk om op tijd hulp in te schakelen. Lees hier wat je kunt doen om zo goed mogelijk te studeren. 

  Wat is het?

  Een chronische ziekte is een ziekte die langere tijd duurt (minimaal drie maanden), regelmatig terug komt en niet (volledig) en/of op korte termijn te genezen is. Chronische ziekten kunnen lichamelijk en psychisch zijn. Voorbeelden van chronische ziekten zijn diabetes, ziekte van Crohn, anorexia en borderline.

  Heb je extra ondersteuning nodig?

  Misschien heb je door je chronische ziekte extra ondersteuning nodig om goed te kunnen studeren. Samen met je decaan bekijk je je situatie en het effect hiervan op je studievoortgang. Soms kun je met een paar tips en een plan van aanpak al uit de voeten, maar als het nodig is schrijft de decaan een advies aan je opleiding om (tijdelijk) voorzieningen af te spreken. Bijvoorbeeld extra tentamentijd, het versoepelen van een deadline of het aanpassen van je rooster.  

  Diagnose verklaring

  Neem bij het eerste gesprek met je decaan een diagnose-verklaring mee van je (BIG geregistreerde) arts/specialist of begeleider. Dit document gebruikt je decaan alleen om je medische omstandigheid te verifiëren.

  Studietoeslag

  Kun jij niet bijverdienen vanwege je (medische) beperking? Dan kom je misschien wel in aanmerking voor extra studietoeslag. Kijk hier voor meer informatie. Woon je in Rotterdam? Kijk dan direct hier.

  Financiële compensatie

  Loop je studievertraging op in de eerste vier jaar dat je studeert in het hoger onderwijs? Mogelijk kom je in aanmerking voor een extra jaar studiefinanciering. De decaan gaat met je in gesprek of je daarvoor eventueel in aanmerking komt.

  Lukt het studeren niet (meer) door je functiebeperking?

  Kom dan ook langs de decaan. De decaan kan je helpen met de beslissing (tijdelijk) te stoppen met je studie, en kan onderzoeken of je in aanmerking komt voor een voorziening aangaande je studiefinanciering, zoals een verlenging van je prestatiebeurs of een kwijtschelding van (een deel van) je studieschuld.

  Interessante link

  Heb je vragen? Neem contact op met je studentendecaan of plan een afspraak in.