Menu
  English

  Andere functiebeperking

  Heb je een functiebeperking die niet in ons overzicht staat? Geen probleem, kom langs bij een decaan om te kijken wat je nodig hebt en hoe je het beste kunt studeren.

  Heb je extra ondersteuning nodig?

  Soms kun je met een paar tips en een plan van aanpak al uit de voeten. Samen met je decaan kijk je wat jou helpt in je studie. Afhankelijk van jouw situatie kun je bijvoorbeeld extra tentamentijd, soepelere deadlines of aanpassingen in je rooster krijgen

  Wees op tijd

  Meld je zo snel mogelijk bij een decaan, het liefst direct bij aanvang van je studie. Als je je tijdig bij een decaan meldt hebben jullie de kans om oplossingen te zoeken voor zaken die je studievoortgang mogelijk in de weg zitten. Kom je pas achteraf langs, kan dat niet meer.

  Diagnose verklaring

  Neem bij het eerste gesprek met je decaan een diagnose-verklaring mee van je (BIG geregistreerde) arts/specialist of begeleider. Dit document gebruikt je decaan alleen om je medische omstandigheid te verifiëren.

  Studietoeslag

  Kun jij niet bijverdienen vanwege je (medische) beperking? Dan kom je misschien wel in aanmerking voor extra studietoeslag. Kijk hier voor meer informatie. Woon je in Rotterdam? Kijk dan direct hier.

  Financiële compensatie

  Loop je studievertraging op in de eerste vier jaar dat je studeert in het hoger onderwijs? Mogelijk kom je in aanmerking voor een extra jaar studiefinanciering. De decaan gaat met je in gesprek of je daarvoor eventueel in aanmerking komt.

  Lukt het studeren niet (meer) door je functiebeperking?

  Kom dan ook langs de decaan. De decaan kan je helpen met de beslissing (tijdelijk) te stoppen met je studie, en kan onderzoeken of je in aanmerking komt voor een voorziening aangaande je studiefinanciering, zoals een verlenging van je prestatiebeurs of een kwijtschelding van (een deel van) je studieschuld.

  Heb je vragen? Neem contact op met je studentendecaan of plan een afspraak in.